RNDr. Pavol Bakoš

* 1956

 • „To bolo, že teraz čím ich naplniť. Tak ja sa pasujem do tej pozície, že kto to tam prvý povedal. No ja som mal pripravené tie poznámky, tak poďme vydávať noviny. A hneď z toho, že aký bude názov a ja že - verejnosť. A Pavol Sika, ktorý nebol z Nitry, pochádzal z Oravy, že Nitrianska verejnosť. A Fero Kolář sa postavil a tým svojím pomalým spôsobom vraví - prosím vás, a kto je tu z Nitry? Jeden, jeden sa prihlásil."

 • „Ochranárom išlo o zlepšenie životného prostredia. Čiže okrajovo sa diskutovalo a mne ako biológovi bolo jasné, že totalita, to je monokultúra. Monokultúra, to je lán obilia. Ten môže fungovať, aby prinášal veľké výnosy, len tak, že sa doňho dáva energia - že sa tam dávajú hnojivá, že sa tam musia zničiť škodcovia a tak ďalej. Čiže to vyžaduje veľa energie. Demokracia je lúka. To je velice hrubá paralela a analógia, ale tak to je. Demokracia je zmiešaný les, monokultúra smreková je totalita. Ten smrek rastie, rastie, rastie a keď sa tam vyskytnú lykožrúty, tak chémia sa nasadí a keď sa nevyrúbe presne v tej rubnej dobe, tak on padne. Lebo ten vietor príde skôr či neskôr."

 • „Žemberovce boli taká zaujímavá dedina v tom zmysle, že v tých časoch... v súvislosti s Gustavom Husákom. On mal manželku Magdu Lokvencovú, ktorá bola herečka, divadelníčka aj režisérka a ona mala kolegyňu zo Žemberoviec, ktorá sa volala Emília Hylová. Jej otec tam bol cestmajster, skrátka taká váženejšia rodina, a na leto tam chodievali. Taká miestna inteligencia sa tam schádzala, taká elita dedinská, farár jeden aj druhý notár. Zhodou okolností u miestneho gazdu, ktorý bol otec mojej mamy. Oni totiž museli odísť od Levíc po Viedenskej arbitráži, kde mali majetky. No a to gazdovstvo vlastnil synovec Maríny Pišlovej a on im ho prenajal. Bývali v takom kaštieli, ktorý už neexistuje, lebo jeden komunistický funkcionár ho dal zbúrať a postavil si tam dom. No a oni sa tam všetci schádzali, a to mi hovoril otec, že Gustovi šlo iba o moc a o nič iné."

 • Celé nahrávky
 • 1

  Nitra, 29.11.2019

  (audio)
  délka: 01:31:54
  nahrávka pořízena v rámci projektu Príbehy 20. storočia
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

„Demokracia, to je zmiešaný les. Smrekový les je totalita,“ hovorí ochranár a zakladateľ novín Nitrianska verejnosť Pavol Bakoš

Pavol Bakoš sa narodil 7. júna 1956 v Leviciach. Jeho otec bol evanjelickým farárom, ktorý slúžil na fare v Žemberovciach. Pavol pochádza z troch súrodencov, má ešte dvoch mladších bratov. Jeho otec bol počas 2. svetovej vojny dôstojníkom duchovnej služby, zúčastnil sa bojov v Poľsku aj na Ukrajine. Taktiež bol účastníkom SNP a neskôr ukrýval dvoch ruských utečencov z koncentračného tábora. Pavol Bakoš vyštudoval biológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a stal sa členom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK). Viacerí z členov tohto zväzu sa počas Nežnej revolúcie stali súčasťou Verejnosti proti násiliu, pamätník organizoval demonštrácie v Nitre. Pavol Bakoš prišiel s myšlienkou slobodných novín Nitrianska verejnosť, ktoré sa vydávali v rokoch 1989 a 1990. Po páde komunistického režimu Bakoš pôsobil na mestskom úrade v Nitre, kde mal na starosti mestskú zeleň a ochranu prostredia. V súčasnosti žije na dôchodku v rodinnom dome v Nitre, časť Drážovce.