Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

Jiří Zajíc (* 1951  )

Naučit děti spolupracovat a rozvíjet jejich morálku je důležitější než uzly a morseovka

 • narozen 17. května 1951 v Praze do katolické rodiny
 • během Pražského jara 1968 se poprvé seznámil se skautingem
 • po invazi vojsk Varšavské smlouvy spoluorganizoval stávku na střední škole
 • vstoupil do Skauta jako vedoucí oddílu vlčat
 • vystudoval numerickou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK
 • po rozpuštění skautské organizace v roce 1970 přešel s částí oddílu do Turistického odboru mládeže pod TJ Sokol Praha-Krč
 • angažoval se ve skryté církvi, organizoval pražské společenství katolické mládeže
 • od roku 1976 zaměstnán ve vědeckém oddělení Výpočetního centra Vysoké školy ekonomické v Praze
 • sledován StB, absolvoval výslechy
 • s přáteli odhalil agentku nasazenou do katolického společenství
 • hlavním redaktorem ilegálního týmu pro katechezi v rámci skryté církve
 • po listopadu 1989 jednou z klíčových postav v procesu obnovy skautské organizace u nás
 • založil a vedl redakci náboženského života v Československém rozhlase
 • jedním z iniciátorů vzniku České rady dětí a mládeže (ČRDM)
 • ředitelem Kanceláře ČRDM
 • kromě vysokých funkcí ve Skautu členem Rady České televize a analytikem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
 • pracoval pro ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • pedagog, autor řady publikací

.

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Příběhy 20. století TV