Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

Ing. František Toulec (* 1925  )

Mám radost, že Toulcův dvůr funguje dál

 • narodil se 19. května 1925 v Praze
 • otec František Toulec byl od roku 1919 nájemcem statku v Hostivaři, známého dnes jako Toulcův dvůr
 • vystudoval Státní reálné gymnázium ve Vršovicích a Vysokou školu zemědělskou
 • 15. března 1949 statek v Hostivaři přešel pod správu státního statku v Ruzyni a rodina Toulcových byla vypovězena
 • František Toulec dělal pomocné práce pro státní statek v Ruzyni
 • pracoval jako dělník ve vršovické Tesle
 • ve druhé polovině 50. let působil jako semenářský agronom v Krajském podniku pro osivo a sadbu
 • v roce 1958 byl na základě usnesení sjezdu KSČ kvůli „kulackému“ původu přeřazen na nekvalifikovanou práci
 • od roku 1964 pracoval pro odrůdovou zkušebnu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v obci Sedlec
 • v roce 1985 odešel do důchodu
 • po roce 1989 se účastnil setkávání Ekologického centra Toulcův dvůr

x

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: 10 pamětníků Prahy 10