Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa. V některých případech jsou při zpracování medailonu využity materiály zpřístupněné Archivem bezpečnostních složek (ABS), Státními okresními archivy (SOA), Národním archivem (NA), či jinými institucemi. Užíváme je pouze jako doplněk pamětníkova svědectví. Citované strany svazků jsou uloženy v sekci Dodatečné materiály.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

Petruška Šustrová (* 1947  †︎ 2023)

Historie je složitější než mýtus o hrdinech a vrazích

 • narozena 18. května 1947 v Praze

 • v listopadu 1968 se účastnila protestní okupační stávky na FF UK

 • v témže roce s přáteli založila Hnutí revoluční mládeže

 • spolu s dalšími členy tohoto hnutí byla v prosinci 1969 zatčena

 • odsouzena, ve vězení strávila dva roky

 • o Vánocích 1976 podepsala Chartu 77

 • podílela se na práci Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných

 • v roce 1985 byla mluvčí Charty 77

 • absolvovala výslechy na StB, domovní prohlídky, nemohla získat zaměstnání

 • v listopadu 1989 spoluzakládala Informační servis

 • působila v občanských komisích prověřujících bývalé estébáky

 • v letech 1990-1992 byla náměstkyní federálního ministra vnitra

 • v letech 2008-2013 působila v Radě Ústavu pro studium totalitních režimů

 • novinářka, publicistka a překladatelka

 • zemřela 6. května roku 2023

Narodila se 18. května 1947 v Praze. Vyrůstala jako nemanželské dítě, se svým otcem se seznámila až v šestnácti letech a ani později ho nevídala. Když jí bylo devět let, provdala se její matka za Vladimíra Šustra – a z Petrušky, která do té doby měla matčino příjmení, se stala Petruška Šustrová.

Maminka Jitka Bodláková byla redaktorkou: nejprve Československého rozhlasu a později Státního nakladatelství dětské knihy. Po večerech psala posudky, překládala a opisovala. Její otec Josef Bodlák za první republiky jako šéfredaktor vedl časopis Radiožurnál. Toho ale Petruška osobně nepoznala: Johan Bodlák vstoupil za války do Obrany národa a stejně jako mnoho dalších členů československého odboje ho nacisté zavraždili v berlínské věznici Plötzensee.

Setkání se Sudety

Vdova po tomto dědečkovi však s nimi ve vinohradském bytě v Kolínské ulici bydlela; babička s Petruškou později zůstala nejdéle ze všech členů původní rodiny. Z dalších příbuzných na ni měla vliv matčina sestra Jelena a její muž Jan Košnar – tento strýc a teta se prý po válce namísto budování kariéry rozhodli odejít dosídlit Sudety. Usadili se v Michalových Horách u Mariánských Lázní a Petruška tam za nimi jako malá často jezdila. Hrála si v tzv. „bouračkách“, rozpadajících se chalupách po odsunutých Němcích, a připadalo jí to prý úplně normální.

Odsun sudetských Němců začala podle svých slov reflektovat až mnohem později. Zlom představovala studie slovenského historika Jana Mlynárika, kterou v roce 1978 publikoval exilový časopis Svědectví. „To bylo jako bomba. Najednou se ukázalo, že to prostředí vůbec není tak jednotné, protože část historiků zaržála jak poraněnej kůň,“ líčí třeskuté počátky diskuse, která s větší či menší intenzitou pokračuje vlastně dodnes.

„Najednou jsem si uvědomila, kde jsem to vlastně v dětství byla a co jsem to tam viděla. A říkala jsem si: Hele, to je zvláštní – a nikdo mi nic neřekl! Že mi strejda a teta v těch Michalovejch Horách nic neřekli, to mi připadalo trošku zvláštní. A taky jsem se s nimi později o to pohádala,“ říká Petruška Šustrová, která poválečný odsun německé menšiny považuje za zločin. „Který ale samozřejmě není odčinitelný,“ dodává. „A vlastně odčinitelný nikdy nebyl, protože že by se ti Němci z toho Bavorska chtěli vrátit do komunistického Československa – no tak to zcela určitě nechtěli.“

Šedesátá léta na filozofické fakultě

Školní vzdělávání ji příliš nenadchlo. Věci, které jí připadaly normální, se „nesetkávaly s úspěchem“. Zato ji bavily knihy, takže ve škole si prý až do maturity četla pod lavicí. V roce 1966 nastoupila ke studiu češtiny a dějepisu na Filozofické fakultě UK. To už se schylovalo k Pražskému jaru, na fakultě to žilo, už od poloviny šedesátých let tu například působil tzv. Klikoživ, Klika opozičních živlů – polorecesistické uskupení studentů, kteří byli v roce 1964 překvapivě zvoleni do fakultního výboru Československého svazu mládeže (ČSM).

Petruška se v té době držela stranou – vdala se za Jiřího Hrůšu a v květnu 1967 se jí narodil syn Ivan. Přerušila tedy studium a věnovala se mateřským povinnostem. V srpnu 1968 přijely tanky Varšavské smlouvy a situace se dramaticky změnila. Její matka uprchla do Švýcarska, brzy poté se k emigraci odhodlala i sestra Ivana a o deset let mladší bratr. Petruška se rozešla se svým prvním mužem a zůstala sama s malým synem a babičkou. 

Okupační stávka

Teprve za těchto okolností se vrhla do veřejného dění. „Najednou lidi, kterých si člověk vážil, začali říkat, že byli pomýlení. To bylo takové slovo tehdejší doby, ‚pomýlený‘. Ti lidé, kteří se bušili v prsa, že polednovou politiku nedají, tak najednou – že tedy vlastně zase ne. A to bylo tak odporný!“ V listopadu 1968 se konalo plénum ÚV KSČ, jehož závěry se nesly v duchu nastupující normalizace. Následně úřady studentům zakázaly manifestace chystané k Mezinárodnímu dni studentstva 17. listopadu. Studenti se proto rozhodli vstoupit do stávky: okupační stávku zahájili 18. listopadu a stávkovat vydrželi tři dny.

„Místnost byla celá popsaná nápisy. A pořád tam někdo byl. Ve dne v noci. Chodily tam různé delegace z podniků, že nám drží palce. Lidé vozili peníze – ne velké peníze – prostě co se vybralo. Přivezli třeba rum nebo špekáčky, abychom měli co jíst. Protože to byla okupační stávka, takže ti studenti tam měli být jakoby pořád.“ Na programu nebyla jen politika: konaly se koncerty Karla Kryla či Jiřího Suchého, přednáškou přispěl Egon Bondy. „Byl to hodně živý čas. Ale bylo jasné, že stávka skončí, a co bude dál, že se neví. Jednotliví činitelé, kteří se chtěli držet toho, čeho se drželi na jaře, museli odcházet. A tak se to pomalu lámalo.“

Hnutí revoluční mládeže

Petruška Šustrová se s porážkou nehodlala tak snadno smířit. Hledala někoho, kdo by byl ochotný v odporu pokračovat – a našla Petra Uhla, Jaroslava Suka, Jaroslava Baštu, Michala Stašu a další mladé lidi, se kterými v prosinci 1968 na koleji Větrník založila Hnutí revoluční mládeže (HRM). V zakládajícím manifestu se hnutí přihlásilo k socialismu, k myšlenkám nové levice a trockismu, v zásadě se ale stalo platformou pro lidi různých politických názorů, které spojoval odpor proti stávající situaci. Petruška podle svých slov nebyla žádná revolucionářka ani trockistka, proti nastupující normalizaci by se ale „spojila i s čertem“ a nenašla zkrátka nikoho jiného, kdo by byl podobně aktivní.

Hnutí vydávalo revoluční provolání a protestní prohlášení, cyklostylovalo letáky a navázalo kontakty se zahraničím. V jejím bytě se množil například polsky psaný Necenzurovaný bulletin či sborník s názvem Byrokracie ne – revoluce ano. Před prvním výročím srpnové invaze šířilo hnutí výzvu k pasivnímu odporu, vyjádřenou v deseti praktických bodech. Lidé podle ní měli vyjádřit odpor k okupaci tím, že 21. srpna 1969 nepojedou tramvají, nekoupí si noviny a podobně. Řada z nich tak skutečně učinila, což ovšem nezměnilo nic na tom, že protesty proti okupaci byly tvrdě potlačeny a nadlouho se staly posledním masovým projevem odporu proti režimu.

Také samotné HRM mělo být brzy definitivně potlačeno. Od října 1969 se mezi členy hnutí pohyboval agent StB Josef Čechal a sbíral kompromitující materiál. Na přelomu roku 1969–1970 bylo devatenáct mladých lidí postupně zatčeno. Pro Petrušku si přišli 15. prosince 1969. Tajní na ni čekali před poštou, kde v té době pracovala. Odvezli ji domů k domovní prohlídce a poté následoval převoz do Ruzyně. Půldruhého roku strávila ve vazební věznici. Společnost jí tu dělaly povětšinou různé „šlapky“, jejichž absurdní a „nesmyslně kruté“ příběhy ji prý utvrdily v přesvědčení, že stát, ve kterém žije, je nelidský – do kriminálu zavírá lidi, kteří by od něho potřebovali spíše pomoc.

Zatímco byla ve vězení, svět se změnil

Dlouhý pobyt ve vazební věznici prý snášela hůř než samotný výkon trestu. Bylo frustrující, že proces stále nepřicházel – spisy byly uzavřené, v Rudém právu se psalo, že politické procesy nebudou, ale Petruška seděla ve vazbě a netušila, co bude. Režim si s nimi zjevně nevěděl rady: obviněných bylo devatenáct – takže přes všechny proklamace šlo o velký politický proces – a podstata trestného činu byla „chabá“.

Když nakonec k soudu přece jen došlo, Petruška dostala dva roky, z nichž si už většinu odseděla. Nejdelší trest – čtyři roky – si odnesl Petr Uhl. Petrušku s krátkými zastávkami ve Všehrdech u Chomutova a Ostrově nad Ohří převezli do ženské věznice v Opavě. Navlékala tam korálky a skládala do beden květák, čelila svévoli bachařek a těšila se na návštěvy malého synka, které ovšem byly i zdrojem bolesti. Od matky ze Švýcarska dostávala balíčky s tím nejnutnějším: „Cigarety vždycky byly, to bylo důležité. A posílala mi nescafé. Když jsem jí napsala, že tam není horká voda, psala, že to bylo vymyšlené na to, aby si to vojáci mohli míchat ve studené vodě. Takže po zbytek trestu jsem popíjela studený nescafé.“

Koncem roku 1971 vyšla z vězení a zjistila, že svět se mezitím změnil. Rádio mělo zcela jiný tón, noviny jako by znovu psaly o neexistujícím světě, zmizel zájem o veřejné dění, bývalí spolužáci přecházeli na druhou stranu ulice. Společnost se „normalizovala“. Nebylo snadné se aklimatizovat a zbavit se jisté „pomatenosti“, kterou si prý z kriminálu přinášejí všichni věznění. „Pořád to srovnáváte a vlastně tu realitu života na svobodě vidíte jako trochu neskutečnou. Všechno vám to připadá odlehlé, jste jako za zdí nebo nějak nad tím. V rozhovorech – máte-li, s kým mluvit – se k tomu člověk pořád vrací. A připadá si provinile, že nedělá to, co by chtěl a měl dělat. Že ta dobrá předsevzetí – jak si to nalinkoval v té dlouhé vazbě – trochu opršej a člověk se zabývá blbostma.“

Cesta do undergroundu

I proto se v sedmdesátých letech pohybovala hlavně „mezi svými“ – lidmi kolem bývalého HRM, kteří si tak jako ona prošli vězením – a lidmi tak či onak setrvávajícími v opozici. Přes svého druhého muže Vavřince Korčiše se dostala k samizdatové Edici Petlice, v níž Ludvík Vaculík vydával zakázané autory. Začala pro Petlici přepisovat a zapojila se do sítě půjčovatelů nepovolené literatury. V únoru 1976 ji Věra Jirousová uvedla do pověstného disidentského bytu Němcových v Ječné ulici a Petruška se definitivně „přehoupla na stranu undergroundu“.

Seznámila se s širším okruhem lidí kolem hudební skupiny The Plastic People of the Universe, mimo jiné i se svým třetím manželem Jaroslavem Kukalem. Vlasatí muzikanti a jejich přátelé (včetně Kukala) byli v březnu 1976 zatčeni a obviněni z toho, že při vystoupeních údajně vyjadřují neúctu ke společnosti a pohrdání jejími morálními zásadami, a to prý zejména užíváním vulgárních výrazů. Petruška na ten popud napsala dopis předsedkyni senátu – vylíčila v něm absurditu představy, že by sprostá slova byla pro československou mládež něčím neznámým.

Nebyla sama, kdo psal dopisy mocným či vlivným. Na podporu Plastiků se ozval básník Jaroslav Seifert, filozof Jan Patočka, spisovatelé Václav Havel, Ivan Klíma, Pavel Kohout a další osobnosti. Jejich otevřený dopis německému spisovateli Heinrichu Böllovi přinesl procesu mezinárodní pozornost a režim se zalekl. Ze čtrnácti obviněných (v pražské větvi procesu) nakonec na pokyn ministra vnitra soud odsoudil „jen“ čtyři. A jak je dostatečně známo, z prolnutí několika různých světů – až do tohoto procesu navzájem spíše izolovaných – záhy vzniklo pozoruhodné společenství Charta 77.

Po zveřejnění Charty 77 to bylo „zavalující“

„Někdy o Vánocích 1976 přišel Petr Uhl a strčil mi papír, kde bylo napsáno: ‚Já ti dám něco přečíst.‘ Usoudila jsem, že mu hráblo, protože to mi přece mohl říct. Ale on mi dal přečíst tu Chartu. A zase mi strčil další papír: jestli to chci podepsat, tak mám na lísteček podepsat to a to. Tak jsem to podepsala,“ líčí konspiraci Petruška Šustrová.

Období následující po zveřejnění Charty 77 v lednu 1977 popisuje jako „zavalující“. Reakce režimu byla po zaváhání při procesu s Plastiky až překvapivě ostrá: zatčení organizátorů a čelných představitelů, smrt Jana Patočky po osmihodinovém výslechu, štvavé články v tisku. S pronásledováním musel počítat každý signatář. Petruška byla čas od času „zvána“ na StB už dřív, ale nyní byly výslechy častější: „Záhy po podpisu Charty mě sebrali na ulici a odvezli mě na Ruzyň, kde se dožadovali, abych jim řekla, kdo mi to dal podepsat. Já jsem říkala: ‚No to jste uhodli!‘ – ‚Ale my vás můžeme zavřít.‘ Já říkám: ‚To mě nemusíte poučovat, to já vím.‘ A vůbec jsem měla hubu, protože jsem si říkala, že ženskou nepraštěj. A taky nepraštili – teda tuhle ženskou.“

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Perzekuce chartistů vedla už v roce 1978 ke vzniku Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) – s nápadem na jeho založení přišel podle Petrušky Petr Uhl. Zatímco schůzky „velkého VONSu“, na kterých se vedly „státnické“ debaty, se konaly u Bendů, v jejím bytě se každý týden scházela ediční komise. Ta sepisovala takzvaná sdělení – zprávy o jednotlivých případech politického pronásledování. „Tak tam poseděli, já jsem jim vařila čaj a dělala chlebíčky nebo už nevím co – možná to bylo i bez chlebíčků. Ottka Bednářová tam chodila, Vašek Malý, Petr, samozřejmě, a ještě asi dva nebo tři lidi. Pak mi tam zanechali prázdný hrnky a ty papíry, abych je přepsala na stroji a poslala, kam bylo potřeba. Takže jsem dělala něco jako písařku.“

V roce 1979 bylo šest hlavních představitelů VONS (Uhl, Havel, Benda, Bednářová, Němcová a Dienstbier) odsouzeno k trestům od dvou do pěti let. Místo nich nastoupili noví členové a na jejich činnost navázali. Petruška Šustrová už rozhodně nebyla jen písařka. Podílela se na vydávání Infochu (Informací o Chartě) a na tvorbě samotných sdělení VONS měla v této době zřejmě hlavní podíl.

Občané druhé kategorie

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let rozjelo ministerstvo vnitra takzvanou akci Asanace, v jejímž rámci se Státní bezpečnost snažila dotlačit disidenty k emigraci. Používala přitom hrubého násilí: vloupávala se do bytů, přepadávala a mučila při výsleších. Takto na jeden ze svých výslechů vzpomíná Petruška Šustová: „Řekli, ať si stoupnu do kouta. A já blbec jsem se tam postavila – nevím, co se ve mně probudilo, nějaká poddanská povaha. A oni chodili za mnou a mlátili do plechové skříně pendrekem. Což jsou docela rány. Tak jsem fakt měla strach, protože jsem věděla, co se stalo jiným. Potom – že teda jdeme. Tak jsme šli a Šimák mi hodil občanku na zem. Jak jsem se sehnula, kopnul mě do zadku, takže jsem upadla. Vstala jsem a odkráčela úplně roztřesená hrůzou.“

Petruška v té době přišla o poslední zaměstnání: z pošty ji vyhodili nedlouho po podpisu Charty 77 a po roce 1982 už nemohla být ani uklízečkou. Živila se přepisováním textů, něčím přispěl manžel a něco málo mohla poslat maminka ze Švýcarska. Velké nároky na živobytí neměli a byli zvyklí žít jako „občané druhé kategorie“.

V roce 1985 se stala jedním z mluvčích Charty 77 – od té doby měla estébáky doslova za patami. „Jdete po ulici a krok za vámi jdou dva chlapi. Lidi koukaj, co to je za blázinec – jako by si člověk vedl dva estébáky na špagátě. Jednou jsem šla někam něco koupit a oni mě sebrali na ulici. ‚Půjdete s náma.‘ Já říkám: ‚Nepůjdu, musím domů.‘ – ‚Půjdete.‘ Stojíme tam, dohadujeme se, začali se scházet lidi. Ten jeden estébák se otočil a říká: ‚Ta paní kradla v samoobsluze.‘ No já jsem myslela, že puknu vzteky!“ líčí scénu, po které se prý zařekla, že už příslušníkům Státní bezpečnosti nepoví ani slovo – a u výslechů pak už vždy jen mlčela.

Poměry se začaly uvolňovat

Na jaře 1989 si na naléhání Ivany Tigridové podala žádost o pas a ke svému úžasu ho dostala – poměry se přece jen začínaly uvolňovat. Tou dobou spolupracovala s časopisem Střední Evropa, o středoevropská témata se zajímala, a tak vyrazila nejdříve na koncert do Maďarska a pak i na konferenci do polské Vratislavi. Polsko jí přirostlo k srdci a nikdy už ho pak nepustila ze zřetele.

Do Prahy se vrátila 5. listopadu 1989, a když si večer na redakční radě VONS chtěla připít na to, že režim padne, byla prý „za blázna“. O dva týdny později bylo všechno jinak. Samotného 17. listopadu se neúčastnila, šlo ostatně o akci Socialistického svazu mládeže (SSM), k němuž chartisté neměli důvěru. Záhy poté se ale vrhla do víru dění, 18. listopadu byla spolu s Janem Rumlem, Ivanem Lamperem a dalšími u založení Informačního servisu, který od 21. listopadu podával nezávislé informace a později se přeměnil v Respekt. „Úplně první článek do Informačního servisu jsem psala já. Jmenoval se ‚Propusťte politické vězně‘ – to už jsem měla nacvičený,“ poznamenává Petruška Šustrová.

Prověrky a lustrace

Po převratu zasedla v občanských komisích prověřujících bývalé estébáky, což prý nebylo vůbec příjemné. „Začala jsem si připadat jako ty prověrkové komise někdy v padesátých letech. Bylo to celý hnusný. Pak mě z toho vyvedl Václav Benda, který říkal: ‚Prosím tě, posíláš snad ty lidi na popravu nebo do kriminálu? Vždyť jenom chceš, aby už nedělali práci, která už se snad, proboha, dělat nebude.‘“

V letech 1990–1992 působila jako náměstkyně federálního ministra vnitra Jána Langoše. Spolu s Janem Rumlem se podílela na lustracích včetně přípravy lustračního zákona. Dnes má za to, že i když někteří bývalí příslušníci a spolupracovníci StB byli dehonestováni zbytečně, ze zemí bývalého komunistického bloku (s výjimkou NDR) jsme se s bývalou tajnou policií vypořádali nejlépe. Reorganizace ministerstva vnitra, lustrace a nakonec i zveřejnění seznamů bývalých agentů StB (nejprve v ne zcela spolehlivých tzv. Cibulkových seznamech) podle ní „pročistily vzduch“ a přispěly ke změně atmosféry.

Novinářka a členka Rady ÚSTR

Po dvou letech práce z ministerstva vnitra ráda odešla. Nechtěla prý být „papalášem“, neměla politické ambice a vadilo jí, že se jako politička nemůže zcela svobodně vyjadřovat. Vrátila se k novinařině, znovu psala pro Respekt i časopis Střední Evropa, později pracovala pro Český deník a Lidové noviny, spolupracovala s Českým rozhlasem. V roce 2008 ji senátoři zvolili do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a o pět let později se stala její předsedkyní. K činnosti ÚSTR má výhrady: jeho smyslem nemá být ukazovat prstem na ty, kteří se provinili, ale snažit se pochopit fungování totalitního režimu v jeho každodennosti.

„Václav Havel v Moci bezmocných píše – a to je, myslím, velmi hluboký postřeh – že posttotalitní společnost – má na mysli společnost normalizace – udržovali právě ti lidé, které ten režim vlastně utiskoval. Že oni s tím nesouhlasili, ale vlastně to byli oni, kdo ten režim držel. Čili jediná cesta je podle mě vzdělávat o historii tak, aby to nebyl mýtus o hrdinech a vrazích. Protože to je málo. Většina lidí nejsou ani hrdinové, ani vrazi. Lidský příběh je přece daleko složitější než jedno hrdinství, jedna zrada. V každém člověku je těch poloh víc a ve společnosti také,“ je přesvědčena bývalá chartistka a disidentka, novinářka, publicistka a překladatelka Petruška Šustrová.

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Příběhy 20. století TV

 • Příbeh pamětníka v rámci projektu Příběhy 20. století TV (Kristýna Himmerová)