Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

Michal Prokop (* 1946  )

Úspěšní můžete být jen v tom, co chcete dělat a čemu věříte

  • narozen 13. srpna 1946 v Praze
  • rodiče Jindřich Popper a Lota Mendlová židovského původu internovaní v terezínském ghettu
  • dětství a začátky hraní a zpívání, podmínky a poměry 60. let
  • 1967 první úspěch a rozhodnutí pro profesionální kariéru, album Město ER 1972
  • 70. léta v pop music, podmínky profesionálních hudebníků v komunistickém režimu, podpis tzv. anticharty
  • návrat k autorské tvorbě, vznik alba Kolej Yesterday 1984, vrchol kariéry
  • listopad 1989, vyhlášení stávky, stávkový výbor, rozhodnutí pro aktivní politickou činnost
  • politické působení v OF a ODA 1990–1998
  • návrat ke koncertování, pohled na současnou společenskou a politickou situaci

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Paměť národa (ve spolupráci s Českou televizí)