Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

František Lízna (* 1941  )

Měl jsem nutkání bojovat proti systému

 • 11. července 1941 narozen v Jevíčku
 • 1959 maturita v Jevíčku
 • 29. května 1960 odsouzen za stržení sovětské vlajky okresním soudem v Blansku na 7 měsíců
 • 1962–1964 vojenská služba ve zvláštním útvaru na východním Slovensku
 • 15. prosince 1964 odsouzen za pokus opuštění republiky
 • 1965–1968 pracuje jako horník v lupkových dolech
 • od 1968 pracuje jako sociální pracovník na Velehradě, téhož roku přijat do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova
 • 1969 pobyt v rakouském St. Andrea, pokračování v noviciátu
 • 1969–1974 kněžský seminář v Litoměřicích
 • 1974 vysvěcen přes odpor StB na kněze, nedostává státní souhlas
 • 1978 podepisuje Chartu 77, podílí se na rozšiřování samizdatu
 • září 1979 – leden 1980 pobyt ve vazbě kvůli samizdatu
 • 29. září 1981 odsouzen ve skupině Krumpolc a spol. za šíření samizdatu na 20 měsíců
 • 21. ledna 1982 dodatečně souzen a odsouzen za poškozování zájmů republiky v cizině na 7 měsíců
 • 1981–1983 odpykává trest v Plzni-Borech
 • 1984–1985 vykonává pěší pouť napříč republikou
 • 29. listopadu 1988 odsouzen na 2 měsíce vězení kvůli šíření letáků o politických vězních
 • v průběhu 80. let působil mezi jednotlivými pobyty ve vězení jako pomocná síla v sociálních zařízeních
 • po revoluci rektorem jezuitského kostela Panny Marie v Brně
 • v 90. letech až do současnosti se věnuje charitativní práci, duchovní správě vězňů a práci s menšinami
 • 2001 Líznovi propůjčen Řád T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva
 • 2003 Cena Františka Kriegla od Nadace Charty 77 za duchovní práci s vězni

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Paměť národa (ve spolupráci s Českou televizí)