Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa. V některých případech jsou při zpracování medailonu využity materiály zpřístupněné Archivem bezpečnostních složek (ABS), Státními okresními archivy (SOA), Národním archivem (NA), či jinými institucemi. Užíváme je pouze jako doplněk pamětníkova svědectví. Citované strany svazků jsou uloženy v sekci Dodatečné materiály.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

Jaroslav Hutka (* 1947  )

Písničkář je podezřelej všude a vždycky

 • narozen 21. dubna 1947 v Olomouci

 • 1962 stěhování do Prahy za sestřenicí, nedokončené studium Střední uměleckoprůmyslové školy

 • 1966 první výslech v Olomouci kvůli dlouhým vlasům

 • 1966 spolu s Ladislavem Fajtem složení první písně Hospodskej

 • 1975 zvýšení zájmu StB o svobodné umělce, první trestní stíhání za protistátní představení

 • od 1977 nátlak StB na emigraci

 • podzim 1977 podpis Charty 77

 • 1978 umístění na předních příčkách ankety Zlatý slavík, následné vymazání z hlasování

 • říjen 1978 emigrace do Nizozemska

 • 1988 a jaro 1989 koncerty pro československé publikum za železnou oponou, Budapešť

 • 25. listopadu 1989 odlet do Prahy, připojení k Sametové revoluci, návrat z emigrace

 • po listopadu 1989 hudební doprovod na prezidentských volebních mítincích Václava Havla

 • 2002–2006 neúspěšné angažmá v politice

 • dodnes koncertuje a vydává desky (2011 Tak jako květ, 2013 Bílý slon, 2014 Lucerna Live 1990)

7Y