Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

Józefa Goroszewicz (* 1929  )

We won’t go anywhere, we will stay on our own property!

  • born 19 March 1929 in the village of Brecianka near Nowogródek (now Navahrudak)
  • in Brecianka Józefa Goroszewicz completed three forms of a Polish primary school
  • she continued her education during World War II in Nowogródek
  • after the war she graduated from a two-year medical college
  • she started to work at a hospital in Nesvizh
  • at present, she lives in Nesvizh.

Ur. 19 marca 1929 we wsi Brecianka koło Nowogródka. Miała dziewięcioro rodzeństwa. Ojciec Józefy Goroszewicz był kowalem; z pomocą kilku czeladników prowadził kuźnię. W Breciance Józefa Goroszewicz skończyła trzy klasy polskiej szkoły powszechnej, do czwartej klasy chodziła w miejscowości Horodeczna koło Nowogródka, gdzie cała rodzina przeprowadziła się w 1938 roku. Naukę kontynuowała w czasie wojny w Nowogródku - chodziła najpierw do szkoły sowieckiej, potem do niemieckiej, a po 1944 roku - znowu do sowieckiej. Następnie ukończyła dwuletnie technikum medyczne i rozpoczęła pracę w szpitalu w Nieświeżu, gdzie poznała swojego przyszłego męża. Obecnie mieszka w Nieświeżu.

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: 1945 - konec války. Návraty domů, odchody z domova.