Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

Prof. Ing., DrSc. Jiří Drahoš (* 1949  )

Svoboda a demokracie nepadají z nebe, stojí za to se o ně prát

 • narodil se 20. února 1949 v Jablunkově
 • dědeček Josef Drahoš byl v letech 1955–1957 z politických důvodů vězněn v Ilavě
 • Jiří maturoval v roce 1967 v Jablunkově
 • v letech 1967–1972 vystudoval VŠCHT v Praze, obor fyzikální chemie
 • na podzim 1968 se účastnil protestů a studentské okupační stávky
 • v roce 1969 se účastnil pohřbu Jana Palacha
 • v září 1973 nastoupil do Ústavu teoretických základů chemické techniky Československé akademie věd (ČSAV) v Suchdole
 • pracoval ve skupině profesora Eduarda Hály, v jehož oddělení panoval liberální duch
 • roku 1977 obhájil disertační práci a obdržel titul kandidát věd (CSc.)
 • od roku 1978 působil jako vědecký pracovník v oddělení chemických reaktorů
 • v roce 1979 ho oslovila StB ke spolupráci, ale odmítl
 • v letech 1985–1986 strávil zhruba rok na studijním pobytu na univerzitě v Hannoveru
 • v lednu 1989 se účastnil demonstrací v rámci tzv. Palachova týdne
 • během sametové revoluce zvolen předsedou odborů na pracovišti
 • v letech 1995–2003 ředitelem Ústavu teoretických základů chemické techniky
 • v roce 1999 obhájil doktorát věd (DrSc.)
 • v roce 2003 byl jmenován profesorem pro obor chemické inženýrství
 • v letech 2009-2017 předsedou Akademie věd České republiky
 • v lednu roku 2018 kandidoval ve volbách na prezidenta České republiky
 • v říjnu 2018 byl zvolen senátorem za obvod č. 20 – Praha 4

.

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Příběhy 20. století TV