Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

Daniel Balabán (* 1957  )

Snažil jsem se přemýšlet o svátosti, těle a duši, ale také o tom, co je sprosté

 • narozen 20. září 1957 v Šumperku, kde s rodinou bydlel do svých pěti let
 • jeho dospívání ovlivnilo nejen silné evangelické zázemí rodiny, ale také charakter Ostravska
 • náměty dělnických kolonií a hornické krajiny se pro něho v počátcích tvorby staly stěžejní
 • v roce 1977 se hlásil na AVU, kam nebyl kvůli podpisu Charty 77 jeho strýcem Milanem přijat
 • po opakovaných pokusech byl v roce 1979 přijat do ateliéru Františka Jiroudka
 • studium dokončil v roce 1984 a vrátil se do Ostravy
 • ve druhé polovině 80. let se podílel na aktivitách umělecké skupiny Přirození
 • po revoluci se na kratší dobu angažoval v uskupení Kontrast 90
 • od počátku 90. let vystavuje v řadě tuzemských i zahraničních galerií
 • v roce 1993 byl vybrán do okruhu finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého
 • v roce 1993 začal učit malbu na Pedagogické fakultě OU, kde později založil vlastní ateliér
 • v roce 2019 vedoucím Katedry malby na Fakultě umění OU
 • v roce 2004 získal v habilitačním řízení AVU titul docent

.

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Příběhy 20. století