cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Erika Herudková (1939) - ბიოგრაფია

პროექტი : Silesia: Memory of multiethnic Region
დაწესებულება : Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Post Bellum

მასალების გამოყენების ყველა უფლება გათვალისწინებულია კონკრეტული პროექტების მიერ. თუ თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ მასალები ამ მოწმის შესახებ, გთხოვთ მოგვწეროთ.

I was never ashamed for being from Prajzsko region

Erika Herudková was born on 10 June 1939 in Bolatice in the Hlučín region. By that time it was already a part of the Third Reich, its inhabitants had German citizenship and the men were drafted to the Wehrmacht. Her father Maxmilián Duda owned an inn and as an important local businessman he couldn't reject the offer to join the NSDAP. However, due to his illness he evaded military service for most of the war. Eventually, in January 1945 he was drafted to the Wehrmacht and later died in Soviet captivity. In April 1945 Erika witnessed the heavy fighting of the Ostrava-Opava operation. After the end of the war the family inn was expropriated. When Erika began attending school she had to wear an "N" marking a German on her sleeve. Only at school did she start to learn Czech.

კომენტარები (0)

კომენტარების დამატება შეუძლიათ მხოლოდ რეგისტრირებულ მკვლევარებს შეგიძლიათ რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში აქ.

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum