Gábor Zászlós

* 1951  

 • „A teraz si predstavte, že do fungujúcej totalitnej moci, veľmi jasne štruktúrovanej, kde každý pozná mechanizmus riadenia štátu, naraz príde skupina amatérov s obrovskou nádejou a s podporou obyvateľstva, ktoré chce zmenu, s tvrdením, že tento totalitný systém treba pretvoriť na slobodný, demokratický, právny štát a že je potrebné vytvoriť pluralizmus, aby mohlo existovať viacero politických strán.“

 • „MNI sa založila u bývalého predsedu Károlya Tótha na byte v Šali. Zúčastnili sa toho rôzni menšinoví potentáti, ako sú László Szigeti, Oszkár Világi, László Barak – redaktor a spisovateľ. Raz večer zazvonili u nás a vraveli, že by som mal kandidovať za poslanca. Logicky som uvažoval, že za poslanca do miestnej rady, teda do mestského zastupiteľstva, no o chvíľu sa z nich vykľulo, že do parlamentu. A napokon to, že budem podpredsedom Národnej rady. Vyžiadal som si čas na rozmyslenie a napokon som povedal – áno. Nastúpil som do parlamentu ako kooptovaný poslanec a neskôr, za éry Rudolfa Schustera, ktorý bol vtedy predsedom Národnej rady, som bol chvíľu podpredseda.“

 • „Tak ako v bývalom NDR, ani v Maďarsku nebolo do bodky zlikvidované súkromné vlastníctvo. V Maďarsku existovali malé stánky, predajne zeleniny a tlače, boli tu trafiky, a tie boli súkromné. Takisto v NDR bola súkromná lekárska prax aj za socializmu. Takže fakticky je pravda, že normalizácia pre Československo bola dôsledne husákovsky uplatnená. Neviem, ako to bolo v Rumunsku alebo v Poľsku, ale z Maďarska sme mali informácie z prvej ruky, takže sme vedeli, ako to tam vyzerá a že sú obrovské rozdiely medzi Československom a Maďarskom.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Bratislava, 10.01.2019

  (audio)
  délka: 01:19:03
  nahrávka pořízena v rámci projektu Príbehy 20. storočia
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Zo sídliska do parlamentu

Portrét 2
Portrét 2
zdroj: pri ED natáčaní

Gábor Zászlós sa narodil 7. apríla 1951 v Bratislave. Vyrastal neďaleko Dunajskej Stredy, vyučil sa na Lesníckom učilišti v Modre, no neskôr popri práci navštevoval gymnázium v Bratislave a začal študovať právo v Prahe. Po škole v 80. rokoch pracoval ako právnik v poľnohospodárskom družstve a žil v Dunajskej Strede. Tu spolu so skupinou priateľov pravidelne udržiaval kontakt s maďarským prostredím a vnímal rozdielnu povahu totalitného systému v Maďarsku a v ČSR. V lete 1989 sa zúčastnil tzv. Paneurópskeho pikniku v Šoproni. Po revolúcii bol kooptovaným poslancom za MNI, potom podpredsedom vlády pre legislatívu v prvej Mečiarovej vláde. Z politiky odišiel v roku 1992. Spoluzakladal Klub 89.