Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa. V některých případech jsou při zpracování medailonu využity materiály zpřístupněné Archivem bezpečnostních složek (ABS), Státními okresními archivy (SOA), Národním archivem (NA), či jinými institucemi. Užíváme je pouze jako doplněk pamětníkova svědectví. Citované strany svazků jsou uloženy v sekci Dodatečné materiály.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

Paweł Skrzywanek (* 1965  )

„This upbringing indicated that I was never associated with the regime party. I will tell you anecdotally that I never saw a May Day parade. My father had an aunt who was a nun (...) and always on the 1st of May, my father ostentatiously got on the bus with me and we went to visit the nun‘s aunt. Therefore, believe me, I have never seen a May Day parade in my life“.

  • - Born 1965 in Wrocław. - Since 1977 participant of the Light-Life Movement (Catholic Church renewal movement). - In 1981 activist of the Pupils‘ Committee for Social Renewal. - Since 1982 distributor of underground press - Since 1985 an activist of the underground structure of the Independent Students‘ Union at the University of Wrocław. - Since 1985 -published in the underground magazines; participant of recording and broadcasting of the underground Radio NZS. - Since 1987 collaborator of the Polish-Czechoslovak Solidarity movement. - In 1990, on the list of the „Solidarity“ Civic Committee, councillor of Wrocław City Council, then vice-chairman; - 1991-1994 Director of the Culture Department of the Wrocław City Hall, later associated with local business. - Awarded Officer‘s Cross of the Order of Polonia Restituta (2007).

.