Podpořte nás

Pokud byste chtěli podpořit tvorbu sbírky Paměť národa a zaznamenávání vzpomínek pamětníků finančními prostředky nebo jiným způsobem, obraťte prosím na koordinátora projektu, obecně prospěšnou společnost Post Bellum na emailu info@postbellum.cz.

Sbírku Paměť národa můžete podpořit také jako členové Klubu přátel Paměti národa, kteří přispívají pravidelně jakoukoli částkou. Členy Klubu přátel Paměti národa pravidelně informujeme o činnosti neziskové organizace Post Bellum a zveme na zajímavé akce, které pro členy připravujeme. Veškeré informace najdeme na stránce www.postbellum.cz/klub/.

Naši sbírku můžete podpořit i tím, že nám doporučíte zajímavého pamětníka. Pokud ve svém okolí znáte někoho, jenož vzpomínky bychom měli zdokumentovat, napište nám prosím na e-mail pametnici@postbellum.cz.