Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa. V některých případech jsou při zpracování medailonu využity materiály zpřístupněné Archivem bezpečnostních složek (ABS), Státními okresními archivy (SOA), Národním archivem (NA), či jinými institucemi. Užíváme je pouze jako doplněk pamětníkova svědectví. Citované strany svazků jsou uloženy v sekci Dodatečné materiály.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

Ilios Yannakakis (* 1931)

Podívej se, soudruhu, budeš vedoucím dětského domova

  • narozen roku 1931 v Káhiře, Egypt

  • 1949 - příjezd do Prahy

  • dětské domovy: Velký Radošov, Zlaté Hory

  • učitel vojenských záloh v Ostravě

  • univerzita v Olomouci

  • 1968 - pražské jaro - emigrace

  • od roku 1969 profesor historie na univerzitě v Lille

  • 1989 - návštěva Prahy během sametové revoluce

Ilios Yannakakisje francouzský historik řeckého původu. Narodil se v roce 1931 v Egyptě řeckému otci a ruské matce. Po smrti obou rodičů se přidal k řeckému komunistickému hnutí. Vydal se z Egypta do Řecka přes západní Evropu s přestupem v Praze. Tam zůstal od roku 1949 až do příjezdu sovětských vojsk, poté emigroval do Francie, kde žije dodnes. Během svého života v Československu působil v několika dětských domovech (Velký Radošov, Zlaté Hory), potom se přestěhoval do Ostravy, kde působil jako vychovatel u vojenských záloh. Studoval a poté se i podílel na výuce na Univerzitě Palackého v Olomouci, poté odešel do Prahy. Znal se s představiteli českého disentu ‒ Havlem, Dienstbierem, Tigridem. Po emigraci do Francie se stal profesorem historie na univerzitě v Lille. Sametovou revoluci zažil v Praze.

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Sixty Years After. Memory of Greek Civil War Refugees in Czechoslovakia, 1949-2009

  • Příbeh pamětníka v rámci projektu Sixty Years After. Memory of Greek Civil War Refugees in Czechoslovakia, 1949-2009 (Tereza Vorlová)