Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa. V některých případech jsou při zpracování medailonu využity materiály zpřístupněné Archivem bezpečnostních složek (ABS), Státními okresními archivy (SOA), Národním archivem (NA), či jinými institucemi. Užíváme je pouze jako doplněk pamětníkova svědectví. Citované strany svazků jsou uloženy v sekci Dodatečné materiály.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

Ruth Šormová (* 1965)

Byli jsme mladí, takže jsme bojovky navzdory strachu zvládli s nadhledem

 • narozena 14. prosince 1965 v Praze, záhy zemřel její otec

 • v letech 1982 a 1983 podnikla dvě prázdninové cesty do Anglie

 • v roce 1983 se stala členkou Českobratrské církve evangelické (ČCE)

 • odmaturovala v roce 1984 a neměla možnost dalšího denního studia

 • v letech 1984–1988 pracovala v různých ústavech sociální péče

 • v letech 1985–1993 dálkově studovala speciální pedagogiku na PedF UK

 • v roce 1987 spoluzaložila Nezávislé mírové sdružení (NMS)

 • v letech 1987–1989 aktivně působila v nezávislém politickém prostředí

 • v roce 1988 podepsala Chartu 77

 • v letech 1988–2005 žili s manželem na faře v Soběslavi

 • v letech 1990–1992 se stala poslankyní za Občanské fórum a Občanské hnutí

 • koncem 90. let Šormovi adoptovali tři děti

 • v letech 2005–2017 s manželem žila na faře v Novém Městě na Moravě

 • od roku 2018 žije v Praze a působí jako ředitelka hospicu Cesta domů