Miloslav Rálek

* 1948

 • „Šlo o lidi ze Strojexportu, jak byli na ambasádách, tak byli i na stavbách. Předtím tam už pracovaly dopravní stavby Olomouc, dělaly v Libyi dálnice. My jsme jim tam dělali bytové domy. Byla smlouva a udělali jsme jich hodně. Bydleli jsme na panelárně, kde vyráběli panely pro ty domy. Nejdříve základy. To byly nové krčky Arsen-Nielsen. Na základy v zemi se udělalo bednění a tam se nalil beton. Já osobně jsem dělal kanalizaci. Dešťovou a splaškovou – a když jsem neměl co dělat, tak jsem vypouštěl beton.“

 • „A co z toho statku zbylo?“ – „Sebrali to jezeďáci. Chtěli, aby naši šli do JZD, ale oni tam nešli. Byli staří – a strýc sám do JZD? Co by tam dělal s jezeďákama? Sebrali to všechno z toho statku. Všechno to sebrali jezeďáci. Vše obsadili. Stodolu obsadili, maštal, chlívy obsadili, akorát nechali dědovi a babičce jenom ten domek. Všechno to spustnout, vápna, všechno.“

 • „Když jsme byli malí, tak jsme tam jezdili bez problémů. Pak nám ten majetek začal režim zabírat. Soudruzi, sousedi se začali přidávat ke komunistům. Naše babička a dědeček z Hrusic byli proti. Byli soukromníci a chodili do kostela. Babička žehlila faráři všelijaké ubrousky do kostela. Byli proti a potom jim také všechno komunisti sebrali. Koně, stroje, mlátičku, sekačku, deset krav, kozy, prasata, slepice, tam bylo všechno a všechno postupně sebrali. V té době jsem byl malý, to si nepamatuji, ale pamatuji si, že najednou přišel strýc domů do chalupy a všichni ho objímali a on se vrátil z Příbrami z kriminálu. Asi jim něco řekl, když to zabírali, nějakýmu chlapovi něco řekl, nebo mu dal facku, a tak ho zavřeli.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha - Kobylisy, 26.10.2021

  (audio)
  délka: 01:28:06
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Do strany nevstoupil, pamatoval si, jak prarodiče o všechno přišli

Miloslav Rálek na své oblíbené motorce v roce 1968
Miloslav Rálek na své oblíbené motorce v roce 1968
zdroj: Archiv pamětníka

Miloslav Rálek se narodil 24. října 1948 v dnes neexistující porodnici na Štvanici. Jeho otec Karel Rálek byl členem komunistické strany a pracoval jako projektant na Ministerstvu zemědělství, zato matka Miloslava pocházela z bohaté rodiny zemědělců z Hrusic. Po roce 1948 jeho prarodičům zabavilo jednotné zemědělské družstvo (JZD) majetek a strýc František Černý si odpracoval půl roku v uranových dolech v Příbrami. Miloslav Rálek vyrostl v Horních Počernicích a vyučil se instalatérem. V roce 1967 nastoupil do Průmstavu, kde pracoval přes dvacet let. Celý rok 1982 strávil na výstavbě bytových jednotek v libyjském Tripolisu.