Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa. V některých případech jsou při zpracování medailonu využity materiály zpřístupněné Archivem bezpečnostních složek (ABS). Užíváme je pouze jako doplněk pamětníkova svědectví, či jiného zdroje. Citované strany svazků z ABS jsou uloženy v sekci dodatečné materiály.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

Eva Osvaldová (* 1932  )

Za co tatínka zatkli a ještě týž den popravili, jsme se nikdy nedověděli.

 • narozena 9. července 1932 v Českých Budějovicích
 • otec Josef Rosenfelder zatčen a popraven 2. července 1942 v Táboře
 • vzpomíná na konec války v domovských Netolicích
 • v roce 1948 se účastnila XI. všesokolského sletu v Praze
 • absolvovala dvouleté Sociálně zdravotnické učiliště v Písku
 • roku 1951 nepuštěna k maturitní zkoušce na Pedagogickém gymnáziu v Prachaticích
 • v letech 1951 - 1952 působila v Okresním ústav národního zdraví
 • 1952 složila maturitní zkoušku na Pedagogickém gymnáziu v Prachaticích
 • odmítla vstup do Svazu mládeže, nedoporučena k přijetí na vysokou školu
 • v období 1955 – 1958 vychovatelkou ve Zdravotní škole v Písku a v Táboře
 • roku 1958 vdala se za Zdeňka Osvalda
 • pracovala v mateřské škole v Netolicích a Němčicích

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Příběhy 20. století