Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

Vojtěch Sedláček (* 1947  )

Disent to byli poctiví lidi, co hledali svůj způsob

 • narozen 3. března 1947 v Praze
 • jako voják základní služby zažil invazi vojsk 21. srpna 1968
 • pracoval ve výrobě počítačů a jako programátor
 • navštěvoval bytové semináře
 • patřil do blízkého okruhu zakladatelů Charty 77
 • podepsal Chartu 77
 • pracoval jako učitel v Jedličkově ústavu
 • v roce 1989 byl členem Občanského fóra
 • po převratu byl zvolen jedním z lídrů Občanského fóra
 • mezi lety 1991–1992 byl šéfem Úřadu vlády
 • v 90. letech ředitelem Občanského penzijního fondu
 • v 90. letech zastupitel a starosta Roztok u Prahy
 • založil Keplerovo muzeum v Praze

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Paměť národa (ve spolupráci s Českou televizí)