Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

Olga Fialová (* 1927  †︎ 2018)

Chtěla bych, aby se dvacáté století neopakovalo

 • narozena 9. února 1927 v Praze
 • její otec Martin Rais, člen Petičního výboru Věrni zůstaneme, byl v letech 1942 až 1945 vězněn v Německu
 • otec po válce zastával funkci náměstka předsedy Osidlovacího úřadu a stal se architektem úředního odsunu německého obyvatelstva
 • od roku 1945 členka ČSSD, v květnu 1948 vstoupila do KSČ
 • 1946 – odmaturovala na gymnáziu ve Vodičkově ulici
 • školní rok 1946–1947 strávila ve Velké Británii
 • v roce 1949 se vdala za kunsthistorika Vladimíra Fialu
 • studia angličtiny a češtiny na FF UK nedokončila
 • v letech 1954 až 1957 pracovala jako redaktorka v nakladatelství Mladá fronta
 • v roce 1960 nastoupila do Ústavu marxismu-leninismu, jehož činnost byla záhy převedena pod nakladatelství Svoboda
 • až do odchodu do penze spolupracovala na vydávání Marxových a Engelsových spisů, od roku 1984 knihy redigovala externě a také překládala z angličtiny
 • po sametové revoluci se podílela na obnově Masarykovy dělnické akademie a dlouhodobě působila v jejím výboru

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Paměť národa (ve spolupráci s Českou televizí)