Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

profesor Ludwig Armbruster (* 1928  )

Jezuiti, co nás vychovávali, do nás nehustili nějaké anticosi, ať už antinacismus nebo antikomunismus, ale křesťanství, poznat Ježíše Krista, stát se citlivým vůči jeho poselství

 • 1928 narozen v Praze na Karlově
 • 1939 nástup na střední školu (vyšehradská reálka)
 • 1947 maturita na vyšehradské reálce, poté vstup do noviciátu na Velehradě
 • 1949 první řeholní sliby, studium v Děčíně
 • 14. 4. 1950 akce K, vyhnání řeholníků, internace v Bohosudově
 • 1950 vyhoštění do Rakouska
 • 1952 licenciát v Římě, kontakt s japonskými jezuity
 • 1952–1956 první etapa misijního pobytu v Japonsku
 • 1956–1961 studium teologie ve Frankfurtu nad Mohanem
 • 1961–1998 misie v Japonsku
 • 2003–2010 děkanem Katolické teologické fakulty UK v Praze
 • 2008 státní vyznamenání – medaile Za zásluhy I. stupně
 • 2011 vydání knihy Tokijské květy

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Paměť národa (ve spolupráci s Českou televizí)