Výměna legitimací KSČ jako záminka pro kádrové čistky

Výročí

Rudé právo ze dne 30. ledna 1970

30. ledna 1970

Normalizace se ujímají komunisté, kteří pod dohledem Moskvy zlikvidují veškeré pozůstatky reformního roku 1968. 

Ústřední výbor KSČ na svém zasedání 29. ledna 1970 rozhodl o tzv. výměně členských legitimací. Všichni členové KSČ museli předstoupit před prověrkové komise, které zjišťovaly jejich postoj k reformnímu procesu roku 1968 a srpnové okupaci.

Během stranických čistek 147 000 lidí z KSČ vystoupilo samo, 67 000 bylo vyloučeno, 259 000 vyškrtnuto. 

"Chceme dosáhnout jednoty KSČ, očištění jejích řad, obnovení její bojeschopnosti a akceschopnosti, obnovení její vedoucí úlohy v naší společnost. Tomuto hlavnímu cíli má sloužit i výměna stranických legitimací," uvedl v projevu na plénu ÚV KSČ Gustáv Husák, který se ujal funkce generálního tajemníka v dubnu 1969 po Alexandru Dubčekovi.

Na nástup normalizace vzpomínala pro Paměť národa gymnastka Věra Čáslavská, která se stala po svém triumfu na olympijských hrách v Mexiku dvojnásobnou maminkou. Po mateřské dovolené nemohla sedminásobná olympijská vítězka pět let najít práci.