V přestřelce padl Václav Morávek

/ /
Václav Morávek v době protektorátu
Václav Morávek v době protektorátu

Posledního ze Tří králů gestapo živého nedostalo, pobožný pistolník Václav Morávek zemřel v boji.

V podvečer 21. března 1942 se měl Václav Morávek setkat u střešovické vozovny s dvojitým agentem Paulem Thümmelem. Václav Morávek poslal na místo svou spojku Václava Řeháka, který byl obklíčen a zatčen agenty gestapa. O několik minut později zemřel Václav Morávek na nedaleké křižovatce dnešních ulic Svatovítská a Milady Horákové. 

Pomník Václava Morávka na místě přestřelky.
Pomník Václava Morávka na místě přestřelky.

Poslední okamžiky jeho života odhalil historik Vilém Čermák, který vycházel přímo z pitevního protokolu. Podle jeho poznatků Václav Morávek osudného podvečera vystoupil z tramvaje u tehdejší stanice Prašný most, kde chtěl buď zkontrolovat situaci, nebo pomoci ohroženému Řehákovi. 

Proti němu se ale objevili dva členové gestapa. Stačil odhodit do křoví aktovku obsahující kompromitující materiály a peníze na vycestování dvojitého agenta Thümmela, kterému bylo gestapo na stopě. Vzápětí spustil na gestapáky palbu, a ti ji opětovali a několikrát ho zasáhli. 

Těžce zraněný Morávek dál pálil. Upadl na koleno a pokusil se zvednout. V té chvíli dostal zásah do hýždí a padl na pravý bok. Nakonec podlehl jedné z posledních střelných ran. 

Pitevní protokol vyvrací teorii o sebevraždě Morávka. Smrtelné zranění způsobilo prostřelení aorty v levém boku, které si sám nemohl způsobit. Poslední dvě rány do hlavy mu zasadil jeden z gestapáků. To už byl však s největší pravděpodobností mrtev.

Věřím v Boha a ve své pistole

Narodil se 8. srpna 1904 v Kolíně v rodině středoškolského profesora. Od mládí byl skautem a hluboce věřícím člověkem. Absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích a až do okupace Čech a Moravy sloužil v armádě v různých funkcích, 15. březen 1939 ho zastihl v Olomouci u 107. dělostřeleckého pluku. Po jeho demobilizaci se neúspěšně pokusil o přechod do Polska. 

Václav Morávek v mládí.
Václav Morávek v mládí.

Vrátil se do rodného Kolína a zapojil se do domácího odboje. Podílel se na budování krajské odbojové organizace Obrana národa, na podzim 1939 se v Praze setkal s podplukovníkem Josefem Balabánem a podplukovníkem Josefem Mašínem.

„Věřím v Boha a ve své pistole,“ odpověděl Morávek na dotaz Josefa Mašína, v co věří na jednom z prvních setkání. 

Morávek, Mašín a Balabán vytvořili zpravodajsko-diverzní skupinu, která nacistům nedala spát. Tři králové, jak je nazvali Němci, provedli mnoho sabotážních a diverzních akcí a pomocí vysílačky udržovali kontakty s československou exilovou reprezentací.

Vrcholem jejich činnosti se staly bombové atentáty v Berlíně na německé ministerstvo letectví a policejní ředitelství. Neúspěšně se také pokusili o atentát na Heinricha Himmlera.

Smyčka se kolem nejhledanějších odbojářů začala utahovat na jaře 1941, kdy gestapo zatklo Josefa Balabána. Ten při výsleších své druhy nezradil a zemřel na popravišti 3. října 1941.

V květnu byl zadržen Josef Mašín, když kryl ústup svých spolubojovníků z obklíčeného bytu v Nuslích. Při riskantním útěku oknem přišel Morávek o levý ukazováček, jenž si uřízl o drát vysílačky.

I přes zatčení obou druhů Václav Morávek pokračoval v odboji. Plánoval i vysvobození Mašína, který během ročního pobytu na Pankráci a po četných krutých výsleších zcela ztratil svou lidskou podobu – přišel o všechny vlasy a tělo mu pokrývaly hnisavé rány. 

Přišlo jich devět, v lazaretu skončilo šest

Proslavené byly jeho kousky, kdy přes obrovské riziko několikrát zesměšnil své pronásledovatele z německé tajné policie. Dvakrát se mu také podařilo uniknout z obklíčení gestapa.

Tři králové na známce ze září 2017.
Tři králové na známce ze září 2017.

Dne 20. prosince 1941 obklíčilo osm příslušníků gestapa dům v Karlově ulici, kde se Morávek skrýval v garsoniéře manželů Schmiedlových. Když muži z německé tajné policie zaklepali na dveře garsoniéry, otevřela jim jakási starší paní. Okamžitě začali byt prohledávat. Morávek ležel ve své posteli, neoblečený a nepřipravený.

Když jeden z příslušníků gestapa vstoupil do ložnice, Morávek velmi pohotově vytáhl zpod polštáře pistoli a gestapáka zneškodnil. Rychle zabouchl dveře ložnice a přes skleněnou výplň zahájil krycí palbu. Muži z gestapa se museli krýt a Morávkovi se podařilo nejen obléct, ale také vyběhnout z bytu. Na schodech se střetl s právě přicházejícím kriminálním radou, kterého jednou ranou zneškodnil. Policista po něm sice ještě vystřelil, ale kulka ho jen lehce škrábla na stehně.

Václavu Morávkovi se podařil husarský kousek a dostal se z obklíčení. Když o tom později referoval do Londýna, poznamenal: „Přišlo devět, v lazaretu šest. Zázrakem Božím jsem vyvázl bez škrábnutí. Gestapo tají ostudu.“

Štěstí vynikajícího střelce a šprýmaře opustilo 21. března 1942 při přestřelce s agenty gestapa. 

Poslední ze Tří králů, Josef Mašín, byl popraven na Kobyliské střelnici 30. června 1942.