Prohlášení Paměti národa k Bělorusku

/ /

V Bělorusku se dnes píší dějiny, utváří se paměť běloruského národa. Právě v těchto dnech bijí na ulicích, týrají v celách i naše spolupracovníky – dokumentaristy Paměti národa.

Vláda v čele s bývalým prezidentem Lukašenkem se pácháním těchto zločinů proti svobodě a demokracii - tak jako už tolikrát v uplynulých desetiletích – postavila na stranu diktátorských a totalitních režimů 20. století. Paměť národa bude usilovat o to, aby se na tyto dny nikdy nezapomnělo.

Pomůžeme našim přátelům vybudovat Běloruskou Paměť národa. Věříme, že tak jako se zhroutily totalitní režimy, které vlády v naší zemi, jednoho dne budou mít možnost zvolit si svobodně své politické zástupce také běloruští občané.

Milí přátelé v Bělorusku, nevzdávejte se! Hlavu vzhůru! Jsme s Vámi!

Paměť národa v Bělorusku

Od začátku letošního roku organizujeme v Bělorusku partnerskou síť organizací a dokumentaristů, kteří zaznamenávají rozhovory převážně s pamětníky 2. světové války, stalinských represí, zpovídáme i politické vězně Lukašenkova režimu. Zorganizovali jsme s partnery několik setkání ve školách, přednášeli jsme o Paměti národa, atd.

Naši přátelé a projektoví partneři nám v těchto dnech píší silné emotivní e-maily o dramatické situaci v Bělorusku. Někteří z nich byli zbiti přímo na ulici ozbrojenými složkami režimu, jiní – již před prezidentskými „volbami“ občanští aktivisté - se snaží s rodinami dostat přes hranice a uniknout zatčení. Prožívají nesmírně vypjaté chvíle. S dojetím a hlubokým pohnutím sledujeme jejich nasazení, touhu po svobodě, vzdor proti nedemokratickému režimu.

Prosíme Vás všechny, dejme hlasitě najevo, že je podporujeme a nejsou v tomto boji osamocení. Účastněme se demonstrací za Bělorusko, podpořme důvěryhodné organizace působící v Bělorusku například Občanské Bělorusko, dejme svůj postoj najevo na sociálních sítích, apelujme na vlivné osobnosti, na představitele našeho státu, aby vyjádřili podporu běloruské demokratické opozici, atd.

Moc děkujeme.