Devadesátá vs. padesátá?

/ /
Tweet Vratislava Dostála z 23. letdna 2022
zdroj: https://twitter.com/VrataDostal

„Teď je tu reflexe devadesátých let, hurá, konečně můžeme zapomenout na léta padesátá,“ zní hlas na sociálních sítích. Tweet novináře Vratislava Dostála inspiroval archiváře a dokumentaristu Františka Štamberu k následující reakci.

Zdálo by se, že není třeba reagovat na různé twitterové výlevy, ale tentokrát musíme udělat výjimku. I v Paměti národa občas zaznamenáváme názor, že současný zájem o „Devadesátky“ (i devadesátky s malým ) se snad stane novým trendem, který přebije připomínání let padesátých.

Jako paměť slouží jedinci k tomu, aby nezapomínal, tak paměť národa (a Paměť s velkém ) by měla sloužit k tomu, aby národ jako společenství jedinců nezapomnělo na lidi a události, které jsou pro toto společenství zásadní. 

„Ale tak musím říct, že je to osvěžující. Díky ČT je tady vlna zájmu o zločiny 90. let (budování kapitalismu) namísto toho, abychom v divadlech, filmech a knihách donekonečna onanovali o zločinech 50. let (budování komunismu). Je rok 2022 - už bylo načase, snad jde o nový trend," napsal v neděli 23. ledna na Twitter Vratislav Dostál, redaktor portálu Info.cz

Dokud člověku slouží paměť, zvládá se orientovat v  tomto světě. Jakmile čas a různé neduhy paměť poškodí, tato orientace a vnímání sebe sama se stane problematičtějším. Je pravda, že pokud člověku vyvanou z paměti jeho chyby a selhání, možná se mu uleví, uleví se jeho svědomí. Možná se mu bude žít radostněji, lehčeji, pohodlněji… Ale zároveň je vystaven hrozbě, že svá selhání a poklesky zopakuje a že je zopakuje zbytečně. Znovu si prožije zkušenost, kterou už nabyl, jen ji z paměti vytěsnil. Zbytečně tak zasáhne své blízké, své přátelé, své sousedy. A může jim přinést těžkosti, neštěstí a zmar.

Věřím, že s kolektivní historickou pamětí je to podobné. Jsou kapitoly našich dějin, které způsobily tolik těžkostí, neštěstí a zmaru, že jednoduše zapomenuty být nesmí. Nemusíme být hned flagelanty a bičovat se za hříchy předků. Ale domnívám se, že bychom byli svrchovaně hloupí, pokud bychom se stali těmi, kdo se nepoučili z hříchů otců a prožili si jejich draze zaplacenou zkušenost. 

Nechci znít jako mravokárce, ale považuji za důležité napsat, proč si myslím, že je důležité se znovu vracet se v historické paměti nejenom k padesátým létům u nás, ale ke všem temným epochám dvacátého století. A proč si myslím, jsou stále důležitější látkou než ta látka „devadesátková.“

Bylo by asi příliš laciné šermovat se statistikami popravených, vězněných, tasit čísla o množství zasažených životů, takzvaně znárodněném a zničeném majetku. Pojďme k jádru věci - je třeba poukázat na zásadní rozdíl těch dvou epoch. 

V devadesátkách nebyla o gangstery nouze, v padesátých letech se gangstersky choval celý systém

Začněme s devadesátkami. Soudím, že po erozi vnímání svobody, občanských a lidských ctností se jen obtížně rodil rámec jejich norem. Česká (a československá) společnost dostala svobodu, aby si svoje normy mohla znovu utvořit. Svoboda byla předpokladem pro vytvoření jejich rámce. Kontinuita s demokratickým a svobodným Československem byla zpřetrhána (mimochodem i díky oněm nešťastným létům padesátým). Češi a Slováci nabyli svobodu - svobodu být dobří nebo být zlí, tedy mimo jiné se chovat tak, k čemu je předchozí epochy vedly. 

Mantinely byly neznámé jak lidem, tak i legislativě, politikům či policii. V nové situaci bylo obtížné odolat svodům peněz a využít šedá místa v systému, popřípadě je aktivně vytvářet pro osobní prospěch. Ono televizně atraktivní gangsterství využívalo tato šedá místa v systému, a nic ho neospravedlňuje.

V padesátých letech se však gangstersky choval celý systém. Násilí, krádeže a rozkrádání nebyly v této době dílem jedinců, které úřady přehlížely. Bylo povýšeno na státní politický program, na nějž naopak úřady dohlížely. A to je přesně ten významný rozdíl mezi oběma érami. Zároveň je to také důvod, pro který by se mělo naopak všeobecné ponětí o 50. letech prohlubovat. 

Tahle černočerná kapitola našich dějin nevyhnutelně musí sloužit jako referenční bod k porovnávání úrovně naší občanské společnosti. Upozadit tuto kapitolu a na takový referenční bod povýšit léta devadesátá jevilo by se mi jako chyba, která by mohla mít smutné následky.

Nechci říci, že bychom svou pozornost neměli věnovat i jiným údobím, ale troufám si říci, že zkušenost z padesátých let a z našeho budování socialismu by nás měly varovat už pro všechny časy. Tak jako před tím přímo i nepřímo varují pamětníci, jejichž svědectví uchováváme a sdílíme.

JSME RÁDI, ŽE JSTE DOČETLI NÁŠ ČLÁNEK! Připravila ho redakce Magazínu Paměti národa. Společně se sbírkou vzpomínek Paměť národa jej provozuje nezisková organizace Post Bellum především díky podpoře soukromých dárců. Budeme vděčni, pokud nás podpoříte drobnou částkou i Vy na podporte.pametnaroda.cz. Děkujeme!