Haškův Švejk jiskří i sto let po autorově smrti. I proto, že ho někteří neznají

/ /
Ilustrace Josefa Lady v knize Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
Ilustrace Josefa Lady v knize Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
zdroj: archiv

Skutečnost, že čelný kandidát na českého prezidenta dodnes nic netušil o nejznámějším a nejpřekládanějším českém románu, už navěky zařadila Andreje Babiše mezi nesmrtelné vojenské blby, jak je známe z Osudů dobrého vojáka Švejka.

Jaroslav Hašek (1883 – 1923) však nebyl jen autorem Švejka. Byl zároveň tvůrcem i originálním  interpretem jiného nadčasového díla, Politických a sociálních dějin Strany mírného pokroku v mezích zákona. 

Jaroslav Hašek
Jaroslav Hašek

Vznikaly v letech 1911-1912, souborně byly  posmrtně publikovány  a opakovaně vycházejí dodnes v nejrůznějších  výborech a pod různými názvy, například jako Letopisy Strany mírného pokroku. Z odstupu více než sta let můžeme vidět genialitu tohoto méně známého díla i v tom, že Hašek tu formou veřejné mystifikace, vážně se tvářících manifestů, nesmyslných básní i jevištních performancí pět let před vznikem dadaismu v Curychu, vlastně předjal tento směr, když dokázal svou dobu (ale i sám sebe a své kolegy) zesměšnit jejími vlastními prostředky. 

Strukturou kabaretních večerů fiktivní strany navíc v našem kontextu takřka doslovně předjal nejen vážný mystifikační princip, ale i základní podobu cimrmanovských představení (v první půli pseudovědecké přednášky, v druhé půli dadaistické aktovky z dílny fiktivního mistra). Ostatně první návštěvníci těchto „předvolebních schůzí“ a kabaretů, konaných  v řadě vinohradských, později i smíchovských restaurací, byli stejně zmateni jako návštěvníci prvních, zejména zájezdových představení Divadla Járy Cimrmana.

Jsme rádi, že čtete naše články!

Hlavně to s tím pokrokem nepřehnat 

Ale už v Haškových performancích a stranických přednáškách se jasně projevuje jeho typická metoda narace, nám důvěrně známá až později ze Švejka. Metoda vyprávění zdánlivě suše věcná, přísně faktografická, s níž se přistupuje i k těm nejposvátnějším a dodnes vzývaným dobovým pojmům (pokrok, práva menšin atd.):

 „Strana pokroková, ano, ale jen zkušený člověk může vědět, kam až ten pokrok může jít.“

Jaroslav Hašek v c. k. armádě roku 1915
Jaroslav Hašek v c. k. armádě roku 1915

 „Znal jsem jednu vdovu, jmenovala se Zelenková,“ pokračuje Hašek. „Ta se dala zlákat hospodářskou hlídkou Času a objednala si párek yorkshirských prasátek, protože v Času tvrdili, že yorkshirská prasata jsou pokrok proti našim prasatům. Bydlila ve Strunkovicích u Vodňan, ta vdova. Ale za rok napsala redakci Času, aby jí dali s pokrokovými prasaty pokoj. Že jednou měla od české svině šestnáct selat, ale tahle pokroková svině že jich vrhla s bídou pět. Tedy přátelé, aby to s námi nedopadlo také tak.“ 

Mezi mystifikačními kabaretními večery Strany mírného pokroku a Švejkem ležela pro Haška osudová událost, bohužel už ne mystifikační, ale reálně kruté povahy,  Velká (dnes První světová) válka. V ní autor načerpal jistě řadu dalších podnětů pro své životní dílo, ale dobrý voják Švejk jako divadelní postava poprvé vystupuje už v Haškových aktovkách. 

Pod bičem Lva Davidoviče Trockého  

Jaroslav Hašek v Rusku roku 1920
Jaroslav Hašek v Rusku roku 1920

Patrně zhnusen, možná i vyděšen nesmyslnou krvavou řeží a byrokratickou mašinerií, jež k ní vedla (podobně jako v téže době dadaisté ve Švýcarsku, kteří se rekrutovali z nespokojenců , anarchistů a vlastně zběhů z obou válčících stran), nadchl se Hašek po svém zajetí v Rusku dočasně mírovým programem nové vlády Sovětů, kde sympatizoval zejména se Lvem Davidovičem Trockým a jeho teorií permanentní revoluce. Ta nakonec vedla k říjnovému převratu v Petrohradě, kde byl Trocký předsedou nejmocnější síly v zemi, petrohradského sovětu a paradoxně pak prvním ministrem války, tedy Haškovým přímým nadřízeným…

… a jak Hašek z bolševismu vystřízlivěl 

Pobyt v sovětském Rusku, kde mimochodem pod hrozbou přísných trestů byl nucen abstinovat a pilně novinařil, ale rozhodně nic geniálního nenapsal,  však nakonec vedl k Haškově deziluzi, takže po návratu do Čech se už jakýchkoli revolučních akcí v nové republice stranil. Vrátil se naopak naplno k původní inspiraci hospodským a bohémským prostředím. 

Teprve po tomto vystřízlivění (ideovém, rozhodně nikoli způsobem života) zúročil hořké zkušenosti z války ve svém životním „opusu magnum“. Ten je ovšem už vším jiným, než ideologickým nebo dokonce revolučním traktátem. Proto jeho Švejk není figura satirická, jak by ho mnozí, hloubajíce o tom, zda je kladný nebo záporný,  chtěli vidět, ale univerzální, archetypická. Je to minulostí či rodinnými vazbami nepopsaný klaun, jehož si stvořila k obrazu svému hospodská historka a povýšila periferní žánr do věčnosti.