70 let od začátku násilné kolektivizace

/ /
Stanislav Bayer se loučí se svým polem
Stanislav Bayer se loučí se svým polem

Násilná kolektivizace nenávratným a barbarským způsobem rozvrátila dosavadní společenské a hospodářské vazby na venkově a těžce poškodila zemědělství.

Jedním z cílů komunistů po únoru 1948 bylo ovládnout venkov a zemědělský sektor, a získat tak kontrolu nad výrobou a distribucí potravin.

Dne 23. února 1949 přijalo Národní shromáždění zákon o Jednotných zemědělských družstvech (JZD). Začala násilná kolektivizace, jež znamenala, až na malé výjimky, likvidaci veškerého soukromého zemědělství v Československu.

Paměť národa obsahuje desítky příběhů pamětníků, jejichž životy či osudy jejich rodin, kolektivizace tragicky poznamenala.

Fotografie (8)