Generální stávka 27. listopadu 1989

/ /
Stávkující na náměstí v Hořicích 27. listopadu 1989.
Stávkující na náměstí v Hořicích 27. listopadu 1989.

Rozhodující moment sametové revoluce nastal v pondělí 27. listopadu v poledne. Do dvouhodinové stávky se zapojilo 75% občanů po celé republice a většina továren. Komunistický režim kapituloval pod tlakem dělníků, na které nejvíce spoléhal.

Stávkující vyšli na náměstí s vlajkami a transparenty, aby vyjádřili podporu požadavkům studentů a Občanského fóra, které vydalo 26. listopadu sedmibodový program nazvaný Co chceme:

1/ právo Československo musí přijmout novou ústavu, postarat se o nápravu křivd. 2/ politický systém pluralismus, KSČ musí upustit od vedoucí role. 3/ zahraniční politika začlenění do evropské integrace. 4/ hospodářství rovnoprávná existence různých typů vlastnictví, otevření čs. ekonomiky světu. 5/ sociální spravedlnost pro každého stejné podmínky a šance, vznik sítě sociálních služeb, humanitní principy. 6/ životní prostředí obnovení harmonie mezi člověkem a jeho životním prostředím, náprava škod, změny hierarchie hodnot a životního stylu. 7/ kultura vymanění z ideologických pout, náležité místo vědě, demokratické školství bez státního monopolu. Zdroj: Totalita.cz

Komunisté tlaku stávkujících podlehli a  večer 29. listopadu 1989 ve Federálním shromáždění změnili ústavu. Pro zrušení článku 4 o vedoucí úloze komunistické strany ve společnosti hlasovalo hlasovali všichni poslanci, nikdo se hlasování nezdržel. Ruku zvedl i Milouš Jakeš, který stál v čele KSČ do 24. listopadu 1989.

Občanské fórum navrhlo 27. listopadem celostátní stávkové hnutí ukončit, zatímco zástupci vysokoškoláků a předseda čs. koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol Martin Mejstřík oznámili, že budou ve stávce pokračovat, dokud nebudou splněny všechny jejich požadavky.

Fotografie (10)