Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

Petr Kozánek (* 1949  )

Komunismus je přímé působení ďábla na zemi

 • narozený 8. května 1949 v Kyjově
 • v srpnu roku 1969 zatčen a měsíc zadržován při protestech proti sovětské okupaci
 • v roce 1973 absolvoval na Vysoké škole ekonomické v Praze
 • roku 1981 podepsal Chartu 77
 • občansky se angažoval, psal stížnosti, šířil petice
 • přes hranice s Rakouskem vozil zakázanou literaturu
 • rozmnožoval samizdatová periodika
 • sledovaný Státní bezpečností jako nepřátelská osoba I. kategorie nebezpečnosti
 • v roce 1984 měsíc vězněný ve vazbě a odsouzený k podmíněnému trestu odnětí svobody
 • v listopadu 1989 zakládal Občanské fórum v Kyjově
 • poslancem České národní rady a předsedou rozpočtového výboru
 • zprivatizoval podnik Koryna Koryčany

.

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Příběhy 20. století