Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa. V některých případech jsou při zpracování medailonu využity materiály zpřístupněné Archivem bezpečnostních složek (ABS), Státními okresními archivy (SOA), Národním archivem (NA), či jinými institucemi. Užíváme je pouze jako doplněk pamětníkova svědectví. Citované strany svazků jsou uloženy v sekci Dodatečné materiály.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

Svatava Billová (* 1944)

Komunisté nám všechno vzali a udělali z nás občany druhé kategorie

  • narozena 5. ledna 1944 v Ostravě

  • dědeček Arnošt Dadák byl zakladatelem pražírny a balírny kávy

  • v letech 1939 až 1949 řídil firmu její otec Arnošt Dadák mladší

  • roku 1949 zažila znárodnění rodinného podniku a prohlídky estébáků

  • komunisté je vystěhovali z rodinné vily a zabavili jim veškerý majetek

  • otec si vydělával jako šofér, matka byla dělnicí ve znárodněných pražírnách

  • strýc Jiří Dadák byl úspěšný československý reprezentant v hodu kladivem

  • žila v Rožnově pod Radhoštěm, učila na středním odborném učilišti

  • po pádu komunismu získala její rodina firmu v restituci zpátky