PaedDr. Augustin Karel Andrle Sylor

* 1946  

 • „Já jsem byl připraven emigrovat se třemi dětmi, ale pak jsem si uvědomil, že takový zbabělec, abych emigroval, nejsem. Já ty lidi, co emigrují, považuji za zbabělce. (A ta šance byla, že jste mohl?) Ano. Byl jsem na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem se třemi dětmi, s kufry, se vším. Bez manželky, kterou by potom museli pustit. Řekl jsem ne, jedeme zpátky. (A jaký to byl zhruba rok?) 1984–1985.“

 • „Psal se rok 1969. Kolem sochy sv. Václava byl vystavěn lesík, aby lidi okolo nemohli konat vlastenecký a protiokupační záležitosti. V té době jsem s kamarádem dělal zkoušku z psychologie. Vyučující nás pobídl, jestli s tím lesem něco neuděláme. Tak jsme se posilnili v restauračním zařízení a lesík jsme v noci trošku upravili... Nic se nestalo, naštěstí žádný důsledek této akce pro nás nebyl.“

 • „Někdy na podzim se kopaly brambory, na poli byl sníh, chumelilo, byla tma, tak se svítilo traktory na pole a vyorávaly se brambory. Děti byly zmrzlé. Já jsem protestoval, protože jsem viděl, jak mají kluci ruce od hlíny a sněhu a že to není možné, takhle dělat. Ale prý že se to musí udělat... Byl jsem naštvaný a zrovna ten večer byl v Chile státní převrat. Prý jsem řekl: ‚Zase o jednoho komunistu míň.‘ To mě stálo místo. I když už toho na mě měli víc. Druhý den tam přijelo StB s volhou a sbalili mě. Pak ve Vysokém Mýtě do tělocvičny pozvali kantory z celých východních Čech a já jsem byl jako odstrašující případ. A tam na mě plivali. Já tam samozřejmě nebyl... (Takže z toho udělali kauzu regionální...) Ano, že prý takhle dopadne každý, kdo se odváží něco říkat nebo jednat proti režimu. Tak jsem takhle dopadl a nikdo o mě nezavadil.“

 • Celé nahrávky
 • 4

  Praha, 16.10.2015

  (audio)
  délka: 01:48:30
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Uvědomil jsem si, že nejsem takový zbabělec, abych emigroval

Andrle Sylor Augustin Karel
Andrle Sylor Augustin Karel
zdroj: Rodinný archiv

Augustin Karel Andrle von Sylor se narodil 25. října 1946 v Náchodě jako nejstarší syn ze čtyř dětí Augustina Otty Andrleho, generálního tajemníka pojišťovny Prudential, a Boženy, rozené Teichmannové, písařky v pražských elektrárnách. Záhy po narození pamětníka se Andrlovi přestěhovali do otcova rodiště, Vysokého Mýta. Osud rodiny v komunistickém Československu do značné míry předurčil i její šlechtický původ. V padesátých a šedesátých letech si z politických důvodů pamětníkův otec odseděl celkem sedm a půl roku. On nesměl studovat, a proto nastoupil do učiliště na obor zámečník, přičemž navštěvoval večerní školu a v roce 1964 odmaturoval. Poté se mu přes počáteční odpor režimu podařilo dostat na Fakultu tělovýchovy a sportu a Přírodovědeckou fakultu UK. V roce 1968 jako vysokoškolský student vedl stávku proti okupaci. Působil rok jako učitel na odborném učilišti ve Vysokém Mýtě, ale v roce 1973 ho kvůli politickým názorům propustili. Do roku 1981 pracoval jako svářeč a zámečník. Od roku 1981 působil jako trenér plavecké mládeže. Jakožto trenér reprezentace juniorů ČR vychoval řadu reprezentantů a získal s nimi více než 550 medailí. V letech 1992 až 1996 se svými svěřenci přeplaval úžiny Gibraltar, Suez a Bospor. Kromě sportu se věnuje záchraně kulturních památek a politice. V roce 2013 byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kam kandidoval jako nestraník za hnutí Úsvit Tomia Okamury.