Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa. V některých případech jsou při zpracování medailonu využity materiály zpřístupněné Archivem bezpečnostních složek (ABS), Státními okresními archivy (SOA), Národním archivem (NA), či jinými institucemi. Užíváme je pouze jako doplněk pamětníkova svědectví. Citované strany svazků jsou uloženy v sekci Dodatečné materiály.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

Mgr. Evžen Adámek (* 1960)

Říkali, že jsme chystali kontrarevoluci a převrat

 • narozený 27. února 1960 v Brně

 • syn Josefa Adámka, katolického aktivisty a disidenta

 • pomáhal otci s tiskem samizdatové náboženské literatury

 • vyučený a zaměstnaný jako automechanik

 • během základní vojenské služby odsouzený k podmíněnému trestu odnětí svobody

 • sledovaný a vyslýchaný Státní bezpečností

 • tajně promítal náboženské filmy

 • přepravoval knihy vydané v zahraničí a samizdatové tiskoviny vydané v Československu

 • účastnil se aktivit na podporu nespravedlivě stíhaných lidí

 • s manželkou a dětmi se na konci 80. let přestěhoval do Horního Břečkova

 • od roku 1993 je ředitelem Oblastní charity Znojmo

.