cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Jaroslava Doležalová (1925 - 2018) - ჩანაწერები

პროექტი : Memory of nations (in co-production with Czech television), The Stories of Our Neigbours
დაწესებულება : Post Bellum

მასალების გამოყენების ყველა უფლება გათვალისწინებულია კონკრეტული პროექტების მიერ. თუ თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ მასალები ამ მოწმის შესახებ, გთხოვთ მოგვწეროთ.
 • born 31 January 1925 in Žďár nad Sázavou
 • comes from a family that owned a restaurant, a butcher’s shop, and a farm in Žďár nad Sázavou
 • married aged 19 to avoid forced labour in Germany
 • 1944, sheltered the five-year-old Jaroslava Wilhelmová, whose Jewish mother was deported to Terezín
 • witnessed the liberation of Žďár nad Sázavou and the expulsion of its German inhabitants
 • after the war, housewife, cared for her three sons and her ill aunt
 • after 1948, the Communists nationalised her family’s property
 • never joined the Communist Party and did not hide her aversion to the Communist regime
 • worked as a clerk
 • after 1989, the family received its property back, the pub Táferna is managed by her niece
 • died on February, 17th, 2018

დაინტერესდით ისტორიით? გინდათ გაიგოთ უფრო მეტი?

08/05/2017
ინტერვიუ ჩაწერილია პროექტის Memory of nations (in co-production with Czech television),ფარგლებში, ინტერვიუს ენაა ჩეხური.
სრული ჩანაწერი და პროტოკოლი ხელმისაწვდომია მხოლოდ რეგისტრირებული მკვლევარებისთვის

MP3, 188.45 MiB, 1:42:55 s
01/11/2017
ინტერვიუ ჩაწერილია პროექტის The Stories of Our Neigbours,ფარგლებში, ინტერვიუს ენაა ჩეხური.
სრული ჩანაწერი და პროტოკოლი ხელმისაწვდომია მხოლოდ რეგისტრირებული მკვლევარებისთვის

MP3, 152.95 MiB, 1:35:28 s
შეგიძლიათ რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში აქ.

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum