cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Vlasta Macková (1920) - ჩანაწერები

პროექტი : A Century of Boy Scouts
დაწესებულება : JUNAK – ASSOCIATION OF SCOUTS AND GUIDES, Post Bellum

მასალების გამოყენების ყველა უფლება გათვალისწინებულია კონკრეტული პროექტების მიერ. თუ თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ მასალები ამ მოწმის შესახებ, გთხოვთ მოგვწეროთ.
 • born May 5, 1920 in Česká Třebová
 • Scouting had an impact on her since she was a young girl
 • took part in the Slavic jamborees and in the forest school before the war
 • Czech delegate to the Silver Jubilee Anniversary in the USA in 1937
 • 1939 – admitted to the 1st year of her university studies, Czech universities closed down
 • course for graduates
 • after WWII as a secretary of Girl Scouts and the foreign correspondent
 • 1968-1970 – Chief Guide in the restored Czech Scouting organization (Junák)
 • hosting international visitors in Prague
 • involved in the last restoration of Junák in 1989, honorary Chief Guide of Junák
 • attended the international conference in Singapore
 • holder of the Order of the Silver Trefoil and other awards, member of Svojsík’s troop

დაინტერესდით ისტორიით? გინდათ გაიგოთ უფრო მეტი?

18/10/2011
ინტერვიუ ჩაწერილია პროექტის A Century of Boy Scouts,ფარგლებში, ინტერვიუს ენაა ჩეხური.
სრული ჩანაწერი და პროტოკოლი ხელმისაწვდომია მხოლოდ რეგისტრირებული მკვლევარებისთვის

MP3, 984.10 MiB, 8:57:27 s
შეგიძლიათ რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში აქ.

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum