cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Lidmila Daňková (1923 - 2010) - ჩანაწერები

პროექტი : Stories of 20th Century
დაწესებულება : Post Bellum

მასალების გამოყენების ყველა უფლება გათვალისწინებულია კონკრეტული პროექტების მიერ. თუ თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ მასალები ამ მოწმის შესახებ, გთხოვთ მოგვწეროთ.
  • born in Podlusky at Roudnice nad Labem on March 15th, 1923
  • after finishing primary school she started studying at Grammar School in Roudnice nad Labem in 1938
  • she was held in Terezín from June 20th till September 22nd 1942, during the government of Heydrich
  • having been released she was forced to work in the forests at Rakovník, in a factory in Roudnice and Labem, and in Budyně nad Ohří
  • she taught at primary school and a special school after the liberation
  • her brother Emanuel Dragoun joined government troops
  • she retired in 1981
  • she lives in Blatná at present and she is the chairperson of the local Czech Freedom Fighters Association

დაინტერესდით ისტორიით? გინდათ გაიგოთ უფრო მეტი?

19/03/2009
ინტერვიუ ჩაწერილია პროექტის Stories of 20th Century,ფარგლებში, ინტერვიუს ენაა ჩეხური.
სრული ჩანაწერი და პროტოკოლი ხელმისაწვდომია მხოლოდ რეგისტრირებული მკვლევარებისთვის

MP3, 93.82 MiB, 1:42:28 s
შეგიძლიათ რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში აქ.

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum