cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Jaroslava Doležalová (1925 - 2018) - ფოტო გალერეა

პროექტი : Memory of nations (in co-production with Czech television), The Stories of Our Neigbours
დაწესებულება : Post Bellum

მასალების გამოყენების ყველა უფლება გათვალისწინებულია კონკრეტული პროექტების მიერ. თუ თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ მასალები ამ მოწმის შესახებ, გთხოვთ მოგვწეროთ.
Portrét 1 rok 2017
Portrét 2, rok 2017
Svatba Jaroslavy a Jaroslava Doležalových, rok 1943
Svatební foto Jaroslavy a Jaroslava Doležalových 2, rok 1943
Jaroslava Wilhelmová, které pamětnice pomohla za války, rok 1957
Bohuslav Vlček, otec pamětnice s rodinou, okolo roku 1895
Na gymnáziu, rok 1941, pamětnice 2. řada, 4. zprava
Jaroslava s bratrem Bohuslavem, rok 1926
Jaroslava Wilhelmová, rok 1955, vpravo
Jaroslava Doležalová s rodinou a rodina Wilhelmových, rok 1960

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum