cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Pavel Kreml (1954) - ბიოგრაფია

პროექტი : Stories of 20th Century
დაწესებულება : Post Bellum

მასალების გამოყენების ყველა უფლება გათვალისწინებულია კონკრეტული პროექტების მიერ. თუ თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ მასალები ამ მოწმის შესახებ, გთხოვთ მოგვწეროთ.

When I paint a hand, I want the hand to be there. I keep hearing - moron, you can keep that. But I try to make my pictures always mean something

Pavel Kreml was born on 27 September 1954 in Teplice. He started painting already as a child. He was a founding member of the art group Terč (Target) and a member of the Pataphysical Collegium, which was inspired by Surrealism and Dadaism. He took part in the publication of the samizdat magazine Pako (from Patafyzické kolegium; meaning Dolt), and it is probably due to this and to his friendship with the prominent Teplice dissident Eduard Vacek that he was subjected to a number of interrogations and house raids. He started exhibiting his works illegally at home exhibitions and outdoors. In the later 1980s he gained prominence for his portraits of famous people, which is livelihood to this day.

კომენტარები (0)

კომენტარების დამატება შეუძლიათ მხოლოდ რეგისტრირებულ მკვლევარებს შეგიძლიათ რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში აქ.

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum