Místa Paměti národa
cs_CZ de_DE en_GB fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

plk. v. v. Ing. Zbyněk Čeřovský (1931) - Životopis


Veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů. Pokud můžete doplnit materiály k tomuto pamětníkovi, prosím, kontaktujte nás.

Po převratu jsme si představovali, že tu nastane právo a lidé, kteří se zkompromitovali s předchozím režimem, nebudou u moci

Zbyněk Čeřovský se narodil 13. července 1931 v Hořicích v Podkrkonoší. Rodina byla levicového zaměření. Již jeho děda, který pracoval v textilce, byl původně anarchista, později sociální demokrat a nakonec představitel KSČ v Hořicích. Matka byla dámskou krejčovou a pamětníkův otec pracoval u firmy Elektrolux. Když bylo pamětníkovi osm let, zažil okupaci Čech a Moravy Německem. Na podzim 1945 dostal jeho otec nabídku, aby se stal národním správcem obchodu se zemědělskými stroji v Litoměřicích, kde Zbyněk Čeřovský chodil do Reálného gymnázia Josefa Jungmanna. Po maturitě pamětník nastoupil do školy důstojnického dorostu a odtud byl v srpnu 1950 proti své vůli převelen do Dělostřelecké vojenské akademie v Hranicích na Moravě. Třetího srpna 1952 byl vyřazen v hodnosti poručíka a byl převelen k 32. těžké dělostřelecké brigádě v Kostelci nad Orlicí. V roce 1953 jej vybrali ke studiu na Vojenské akademii Klementa Gottwalda. Na podzim 1958 nastoupil na letiště Plzeň-Bory k 45. dělostřeleckému průzkumnému leteckému pluku. V roce 1961 následovalo přeložení na letiště Mimoň do pozice náčelníka štábu Vyhodnocovacího a fotografického střediska a v roce 1965 se stal jeho velitelem. V následujícím roce nastoupil jako náčelník štábu k 18. stíhacímu bombardovacímu leteckému pluku v Pardubicích, po jeho zrušení v roce 1967 obdržel rozkaz hlásit se na štábu 30. stíhacího bombardovacího leteckého pluku v Hradci Králové. Zde jej zastihla srpnová intervence vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Zbyněk Čeřovský se ještě s několika piloty jednoznačně postavil proti invazi vojsk Varšavské smlouvy. Proto byl v roce 1969 vyloučen z KSČ a v květnu 1970 propuštěn z armády. Na podzim 1976 byl zadržen StB za údajnou protistátní činnost a držen ve vazbě až do února 1977. Po propuštění podepsal Chartu 77. Také se začal více angažovat v protirežimní činnosti. Mimo jiné navázal kontakt s velvyslanectvím USA a SRN. Zároveň byl sledován v rámci akce StB s názvem Soused. Večer 9. listopadu 1981 byl opětovně zadržen StB, po několika měsících výslechů byl postaven před soud a odsouzen na dva roky nepodmíněně. Ve vězení na Borech se setkal s mnoha odpůrci komunistického režimu, například s Jiřím Dienstbierem st., Dominikem Dukou a Václavem Havlem. Po propuštění z vězení byl společně s manželkou a synem v rámci akce Asanace vystěhován do SRN. Po listopadové revoluci se Čeřovští vrátili do Československa. V září 1991 přijal nabídku postu ředitele věznice v Praze na Pankráci.

Komentáře (0)

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní badatelé. Do e-badatelny se můžete zaregistrovat zde.

VSTUP DO E-BADATELNY

Login:Heslo:

Registrace do e-badatelny

Ztracené heslo?


NASTAVIT JAKO HOMEPAGE  | RSS  | KONTAKTY  |  (c) 2000 - 2016 Post Bellum