cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Jiří Palatý (1928) - ბიოგრაფია

პროექტი : Stories of 20th Century
დაწესებულება : Post Bellum

მასალების გამოყენების ყველა უფლება გათვალისწინებულია კონკრეტული პროექტების მიერ. თუ თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ მასალები ამ მოწმის შესახებ, გთხოვთ მოგვწეროთ.

The Gestapo arrested my father when he started arguing with them about Masaryk

Jiří Palatý was born August 11, 1928 in Prague-Braník. His father was a supporter of the Social Democratic Party, and for this reason, the family provided accommodation in their home for the well-known social democratic politician doc. Josef Fischer during the Protectorate era. He stayed with them for several months in 1941 under a cover name Hybšman. Unfortunately, since he was one of the members of the Committee of the Petition ‘We Remain Faithful‘ (Věrni Zůstaneme), the Gestapo took an interest in him soon after and he was arrested. Jiří helped to warn other members of the resistance movement. His mother and father were arrested in another wave of arrests in 1943. Jiří's mother returned to the family after the war, but his father has not survived the hardships of the concentration camp. Jiří studied chemistry after the war and he taught at the University of Chemistry and Technology in Prague.

კომენტარები (1)

როდის : 07/10/2014 23:49:47
ავტორი: Jana Červenková, სხვა სპეციალობა : collector
სათაური : Ve druhé části života se pamětník - hrdina chová opatrně.
Je to zjevně po rodinných zkušenostech. Druhá polovina příběhu má i z těchto důvodů trochu jinou podobu.
კომენტარების დამატება შეუძლიათ მხოლოდ რეგისტრირებულ მკვლევარებს შეგიძლიათ რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში აქ.

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum