cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Lidmila Daňková (1923 - 2010) - ბიოგრაფია

პროექტი : Stories of 20th Century
დაწესებულება : Post Bellum

მასალების გამოყენების ყველა უფლება გათვალისწინებულია კონკრეტული პროექტების მიერ. თუ თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ მასალები ამ მოწმის შესახებ, გთხოვთ მოგვწეროთ.

“He started shouting at us that we were treacherous Czech swines and that we didn't deserve the advantages of the pan-Germanic Reich. We were staring agape at him, we were just totally devastated.”

 

 

Mgr. Lidmila Daňková, maiden name Dragounová, was born in Podlusky at Roudnice nad Labem on March 15th, 1923. After attending primary school, she planned on fulfilling her childhood dream of becoming a teacher. She had to go to study at Grammar School in Roudnice nad Labem in 1938. During the government of Heydrich in 1942, in Lidmilla's seventh year, her class was accused of a planned assassination attempt on head teacher Bauer. The whole class was arrested and transported to Terezín. Lidmila Daňková was interned in Terezín from June 20th till September 22nd 1942. She met women from Lidice and the families of the assassins of Reinhard Heydrich there. The boys were transported to some other concentration camps and the girls were released from prison and into forced labor. Lidmila Daňková was forced to work in the forests at Rakovník, in a factory in Roudnice nad Labem, and in Budyně nad Ohří. Her brother Emanuel Dragoun served in the government troops. After the war and after many exams, Lidmilla's childhood dream of becoming a teacher came true. She could start teaching at primary school and later at a special school. She retired in 1981. She lives in Blatná (Strakonice region) at present and she is the chairperson of Blatná offshoot of the Czech Freedom Fighters Association.

კომენტარები (0)

კომენტარების დამატება შეუძლიათ მხოლოდ რეგისტრირებულ მკვლევარებს შეგიძლიათ რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში აქ.

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum