cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Jaroslava Doležalová (1925 - 2018) - აუდიო/ვიდეო გალერეა

პროექტი : Memory of nations (in co-production with Czech television), The Stories of Our Neigbours
დაწესებულება : Post Bellum

მასალების გამოყენების ყველა უფლება გათვალისწინებულია კონკრეტული პროექტების მიერ. თუ თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ მასალები ამ მოწმის შესახებ, გთხოვთ მოგვწეროთ.
Audio player

Name change for the sheltered Jewish girl

“No one in the vicinity knew, only the mayor of Stržanov. That was a Czech village - there was a border stone between us and Stržanov. He was an intelligent gentleman. Very decent. And I approached him. I told him what the situation was and that I was asking him to issue some papers for her that would say she belonged to their village. To give the girl a different name and to claim she was resident there. If the cops came and found her in my house, well, I had a document saying she was from Stržanov and that she was only visiting. So in that way I wasn’t at all worried about getting found out.”

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum