cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Jaroslava Doležalová (1925 - 2018) - დამატებითი მასალები

პროექტი : Stories of the 20th Century TV
დაწესებულება : Post Bellum

მასალების გამოყენების ყველა უფლება გათვალისწინებულია კონკრეტული პროექტების მიერ. თუ თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ მასალები ამ მოწმის შესახებ, გთხოვთ მოგვწეროთ.

საჯაროობა (3)

Deník - Hrdinku ze Žďáru navštívil izraelský velvyslanec, aby jí poděkoval

თარიღი : 24/07/2017

საშუალო დონის : ჟურნალ-გაზეთები

ავტორი: Zlata Ptáčková

Idnes - Hrdinka z války tajila záchranu židovské dívky i před svými syny

თარიღი : 25/07/2017

საშუალო დონის : ინტერნეტი

ავტორი: Jiří Bárta

Žďárské noviny - Cenu města získala Jaroslava Doležalová

თარიღი : 03/07/2017

საშუალო დონის : ჟურნალ-გაზეთები

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum