cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Postup registrácie do e-bádateľne

 

Ďakujeme Vám, že ste se rozhodi zaregistrovať sa v našej e-bádateľni. Získate tak prístup ku všetkým materiálom uloženým v digitálnom pamätníckom archíve Pamäť národa, Bádateľ si ďalej môže editovať vlastný profil,  písať komentáre k jednotlivým pamätníkom a vstupovať do bádateľských diskusných fór vrátane možnosti viesť diskusiu na vlastnú bádateľskú tému. To všetko pri rešpektovaní pravidiel e-bádateľne. Aby správcovia portálu Pamäť národa mali istotu, že registrovaným bádateľom je konkrétna osoba a nie anonymný užívateľ internetu, rozhodli sme sa pre verifikáciu bádateľov prostredníctvom poštových adries, na ktoré budú zasielané aktivačné kódy.

 

Registrácia do e-bádateľne je komplikovaná len zdanlivo. Postup prihlásenia je nasledujúci:

 

-          vyplňte prosím nižšie uvedený registračný formulár. Povinné položky sú označené symbolom *

-          na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám zašleme bádateľský certifikát s aktivačným kódom.

-          po jednorazovom zadaní aktivačného kódu, ktorý bude súčásťou certifikátu, sa stávate bádateľom so všetkými oprávneniami z toho vyplývajúcimi.

-          správcovia portálu Pamäť národa garantujú registrovaným bádateľom ochranu uvedených osobných údajov. Ostatní užívatelia e-bádateľne uvidia len Vaše meno a priezvisko.

 

Upozorňujeme Vás na možnosť okamžitého zapojenia do odbornej diskusie. Váš účet do bádateľských fór bude aktivovaný okamžite po vyplnení registračného formulára, všetky ďalšie bádateľské  práva (sprístupnenie všetkých uložených materiálov, možnosť komentárov k jednotlivým pamätníkom atď.) získate po prijatí certifikátu a následnej jednorazovej aktivácii.

Bádateľský registračný formulár


Titul pred menom
Méno*
Priezvizko*
Titul za menom
Uprednostňovaný jazyk*
Typ inštitúcie*
Názov a adresa inštitúcie*
Odbornosť*

   
Login*
Doporučená hodnota meno.priezvisko
Heslo*
Heslo znova:
Email*
Telefón*
Ulica*
Mesto*
PSČ*
Štát*
Účel využitia dát z tohoto portálu*
O mne
Osobná fotografiaMaximálna povolená veľkosť súboru je 5.00 MiB. Povolené prípony súborov jpg, jpeg.
ŽivotopisMaximálna povolená veľkosť súboru je 512.00 KiB. Povolené prípony súborov doc, txt, pdf, xls.
Správa administrátorov tohoto portálu
Get newsletter?*

Pravidlá e-bádateľne

 

Tak ako bežný „kamenný" archív má svoju bádateľňu, umožňuje digitálny pamätnícky archív Pamäť národa záujemcom o bližšie zoznámenie s danou problematikou registráciu do e-bádateľne, kde je možné študovať digitalizované materiály, predovšetkým  celé audiozáznamy spomienok pamätníkov. Popritom bádateľ môže vkladať svoje  komentáre k jednotlivým pamätníkom a vstupovať do bádateľských fór vrátane možnosti viesť vlastnú diskusiu na  zadanú bádateľskú tému.

 

Ako bádateľ zaregistrovaný na portále Pamäť národa sa týmto zaväzujem:

 

 - využívať materiály získané v e-bádateľne výhradne k vlastnému vzdelávaniu, prípadne tiež k inej vzdelávacej, osvetovej či inej nezárobkovej činnosti, pričom budem vždy rešpektovať  autorské práva vzťahujúce sa k jednotlivým projektom

 - riadiť sa platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov

 - nebudem zneužívať priestor e-bádateľne k politickej, svetonázorovej či inej agitácii,hlavne potom nebudem šíriť idey a propagovať hnutie, vedúce k potlačovaniu práv a slobôd občana

 - budem ctiť a rešpektovať dôstojnosť pamätníka, i keď sa vo svojej výpovedi môže mýliť. Pre pamätníkov nieje ľahké vracať sa v spomienkach k dávnym a neziedka traumatizujúcim zážitkom a to sa týka ako pamätníkov, ktorí se stali obeťami totalitných represií i tých, ktorí sa na týchto represiách podieľali. Každý pamätník, ktorý se rozhodol zanechať pre budúce generácie svoje (i keď niekedy kontroverzné) svedectvá, si zaslúži bádateľovu úctu a rešpekt.

 

V prípade porušenia uvedených pravidiel  si správcovia portálu Pamäť národa vyhradzujú právo odobrať bádateľovi právo prístupu do e-bádateľne.

 

Prijímam pravidlá e-bádateľne*

VSTUP DO E-BÁDATEĹNE

Login:Heslo:

Registrácia do e-bádateľne

Lost password?


VYSTAVIŤ AKO HOMEPAGE  | RSS  | KONTAKTY  |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum