cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Postup registrace do e-badatelny


Děkujeme Vám, že jste se rozhodl/rozhodla zaregistrovat se v naší e-badatelně. Získáte tak přístup k veškerým materiálům uloženým v digitálním pamětnickém archivu Paměť národa.

Badatel si dále může editovat vlastní profil, psát komentáře k jednotlivým pamětníkům a vstupovat do badatelských diskuzních fór včetně možnosti vést diskuzi na vlastní badatelské téma. To vše při respektování pravidel e-badatelny. Aby správci portálu Paměť národa měli jistotu, že registrovaným badatelem je konkrétní osoba a nikoliv anonymní uživatel internetu, rozhodli jsme se pro verifikaci badatelů prostřednictvím poštovních adres. Po ověření adresy Vašeho bydliště Vám bude přidělen a na zadaný e-mail zaslán aktivační kód.

Postup při registraci do badatelny je tedy následující:

  • vyplňte prosím níže uvedený registrační formulář. Povinné položky jsou označeny symbolem *

  • po ověření Vámi zadané adresy (obvykle do tří dnů) Vám na Váš e-mail zašleme badatelský certifikát s aktivačním kódem.

  • po jednorázovém zadání aktivačního kódu, který bude součástí certifikátu, se stáváte badatelem se všemi oprávněními z toho vyplývajícími.

  • správci portálu Paměť národa garantují registrovaným badatelům ochranu uvedených osobních údajů. Ostatní uživatelé e-badatelny uvidí pouze Vaše jméno a příjmení, případně Vaše portrétní foto a e-mail.

Veškerá badatelská práva (zpřístupnění veškerých uložených materiálů, možnost komentářů k jednotlivým pamětníkům, vstup do badatelských dikuzních fór atd.) získáte po obdržení certifikátu a následné jednorázové aktivaci. Žádáme badatele, aby do svého profilu uložili portrétní fotografii a povolili zveřejnění e-mailu. Přispěje to k důvěryhodnosti a kultivovanosti badatelské diskuze. Děkujeme.

 

Myslíte si, že má smysl zaznamenávat individuální svědectví pamětníků významných událostí 20. století?

Staňte se členy Klubu přátel Paměti národa.

 

Badatelský registrační formulář


Titul před jménem
Jméno*
Příjmení*
Titul za jménem
Upřednostňovaný jazyk*
Typ instituce*
Název a adresa instituce*
Odbornost*

   
Login*
doporučená hodnota jmeno.prijmeni
Heslo*
Heslo znovu:
Email*
Telefon*
Ulice*
Město*
PSČ*
Stát*
Účel využití dat z tohoto portálu*
O mně
Osobní fotoMaximální povolená velikost souboru je 5.00 MiB. Povolené přípony souborů jpg, jpeg.
ŽivotopisMaximální povolená velikost souboru je 512.00 KiB. Povolené přípony souborů doc, txt, pdf, xls.
Zpráva administrátorům tohoto portálu
Dostávat newsletter?*

 

Pravidla e-badatelny

Tak jako běžný „kamenný" archiv má svou badatelnu, umožňuje digitální pamětnický archiv Paměť národa zájemcům o bližší seznámení s danou problematikou registraci do e-badatelny, kde je možné studovat digitalizované materiály, především pak celé audiozáznamy vzpomínek pamětníků. Vedle toho badatel může ukládat své komentáře k jednotlivým pamětníkům a vstupovat do badatelských fór včetně možnosti vést vlastní diskuzi na zadané badatelské téma.

Badatel vystupuje na portále, diskuzních fórech, komentářích nikoliv pod přezdívkou, ale vlastním jménem, s uvedením profese, popř. e-mailu.

Coby badatel zaregistrovaný na portálu Paměť národa se tímto zavazuji:

- využívat materiály získané v e-badatelně výhradně k vlastnímu vzdělávání, případně též k jiné vzdělávací, osvětové či jiné nevýdělečné činnosti, přičemž budu vždy respektovat autorská práva vztahující se k jednotlivým projektům.

- řídit se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

- nebudu zneužívat prostoru e-badatelny k politické, světonázorové či jiné agitaci, zejména pak nebudu šířit ideje a propagovat hnutí vedoucí k potlačování práv a svobod občana ( § 198a zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění).

- budu ctít a respektovat důstojnost pamětníka, i když se ve své výpovědi může mýlit. Pro pamětníky není snadné vracet se ve vzpomínkách k dávným a nezřídka traumatizujícím zážitkům, a to se týká jak pamětníků, kteří se stali oběťmi totalitních represí, i těch, kteří se na těchto represích podíleli. Každý pamětník, který se rozhodl zanechat pro budoucí generace své (byť kontroverzní) svědectví si zaslouží jistou míru úcty a respektu.

- budu v e-badatelně dbát pokynů správců a řídit se jejich technickými doporučeními.

V případě porušení uvedených pravidel  si správci portálu Paměť národa vyhrazují právo odejmout badateli přístup do e-badatelny.

Správci portálu si vyhrazují právo změny pravidel e-badatelny. Badatel bude o případných změnách informován na jím uvedený e-mail v e-listu.

 

 

Přijímám pravidla e-badatelny*

VSTUP DO E-BADATELNY

Login:Heslo:

Registrace do e-badatelny

Ztracené heslo?


NASTAVIT JAKO HOMEPAGE  | RSS  | KONTAKTY  |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum