cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

პროექტების სია

1. 1945 - End of the War. Comming Home, leaving Home.

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 38 (ხედვა)
2. 1980: A Turbulent Year in Poland and the Czechoslovak Reaction

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 30 (ხედვა)
3. 20th century in memories of Czech minority members in Croatia

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 13 (ხედვა)
4. 20th century in memories of Czech minority members in Serbia

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 14 (ხედვა)
5. A Century of Boy Scouts

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 157 (ხედვა)
6. A project of the living history “Memory of Fortitude”

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 8 (ხედვა)
7. Armenian Memories

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 5 (ხედვა)
8. Bohemian nobility

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 3 (ხედვა)
9. Češi odjinud (příběhy imigrantů – českých občanů s různými kořeny)

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 1 (ხედვა)
10. Collection of the House of Terror Museum

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 9 (ხედვა)
11. Digital audio collection - Museum of Romani Culture

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 1 (ხედვა)
12. Documentation of the oldest speakers of Moravian Croatian

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 15 (ხედვა)
13. Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 2 (ხედვა)
14. Fates of Artists in Communist Czechoslovakia

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 32 (ხედვა)
15. Fleeing into the Freedom

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 3 (ხედვა)
16. Georgian Memories on the Soviet Past

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 15 (ხედვა)
17. German Minority in Czechoslovakia and Poland after 1945

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 17 (ხედვა)
18. History and language of Moravian Croats

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 23 (ხედვა)
19. In the footsteps of the Canonbury Operation paratroopers, the Jewish community and the US army in Pilsen

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 10 (ხედვა)
20. Iron Curtain Stories

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 100 (ხედვა)
21. Liberation of Western Bohemia by the U.S. Army in 1945

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 20 (ხედვა)
22. Living History

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 14 (ხედვა)
23. Memor

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 6 (ხედვა)
24. Memories for the Future

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 14 (ხედვა)
25. Memory And Art

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 2 (ხედვა)
26. Memory and the History of Totalitarian Regimes

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 24 (ხედვა)
27. Memory of Cuban Nation – instrument for the transformation of the Cuban society to the real freedom

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 9 (ხედვა)
28. Memory of nations (in co-production with Czech television)

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 252 (ხედვა)
29. Memory of Nations (in collaboration with Czech Television)

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 1 (ხედვა)
30. Memory of Nations on the road

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 6 (ხედვა)
31. Memory of Nations Sites

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 20 (ხედვა)
32. Memory of the Nation: Stories from Horní Počernice

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 11 (ხედვა)
33. Memory of the Nation: stories from Praha 2

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 30 (ხედვა)
34. Not to disappear from history

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 8 (ხედვა)
35. Oral History Archive - Budapest

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 24 (ხედვა)
36. Oral History of Communism in Bulgaria (1944 – 1989)

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 3 (ხედვა)
37. Oral History of Lviv

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 4 (ხედვა)
38. Pamětníci teroristického útoku v Beslanu

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 10 (ხედვა)
39. Plast living history

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 7 (ხედვა)
40. Poles, Germans and Ukrainians and their memories on forced migration

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 10 (ხედვა)
41. Portraits of Prague citizens

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 30 (ხედვა)
42. Prison Experiences in Communist Romania

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 8 (ხედვა)
43. Romani Memory:Recollections of Roma from the Central Europeen Perspective

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 43 (ხედვა)
44. Sighet Memorial - The Oral History Department

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 11 (ხედვა)
45. Silesia: Memory of multiethnic Region

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 24 (ხედვა)
46. Sixty Years After. Memory of Greek Civil War Refugees in Czechoslovakia, 1949-2009

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 42 (ხედვა)
47. Soutěž Příběhy 20. století

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 30 (ხედვა)
48. Sports Legends

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 1 (ხედვა)
49. Sports Stories of the 20th Century

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 21 (ხედვა)
50. Stories from Czech communities in North Caucasus and West Siberia

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 4 (ხედვა)
51. Stories of 20th Century

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 2455 (ხედვა)
52. Stories of the 20th century

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 130 (ხედვა)
53. Stories of the 20th Century TV

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 194 (ხედვა)
54. Stories of the 20th Century: Forced Labor in National Socialism

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 20 (ხედვა)
55. Sudetenland destinies

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 15 (ხედვა)
56. Survivors testimonies

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 3 (ხედვა)
57. Testimonies of Istrian survivors

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 16 (ხედვა)
58. The Destinies of the Chechens

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 6 (ხედვა)
59. The Pitesti phenomenon

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 3 (ხედვა)
60. The Recollections of Witnesses from Slánsko and Slaný

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 45 (ხედვა)
61. The Stories of Our Neigbours

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 352 (ხედვა)
62. The Stories of our neighbours supported by EHP grants - www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 23 (ხედვა)
63. Wandering in the Cross-border Footprints of Czechoslovak and Polish dissidents

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 4 (ხედვა)
64. We're not alone: the stories of our minorities

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 25 (ხედვა)
65. Witnesses of the Faith

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 10 (ხედვა)
66. Witnesses of the Oppression Period

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 114 (ხედვა)
67. Zachování vzpomínek 20 pamětníků Jihomoravského kraje

გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა : 15 (ხედვა)

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum