cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Partneri

 

Každý jednotlivec, združenie, štátna a príspevková inštitúcia, škola, vzdelávacia organizácia, predovšetkým v Európe, ale i mimo nej sa môže stať členom tohto medzinárodného spoločenstva. Podmienkou je oral history projekt, ktorého výstupy sa stanú súčasťou pamätníckeho portálu www.pametnaroda.cz,a metodika projektu. Pokiaľ sa i vy chcete pripojiť, napíšte krátky a výstižný text o svojom projekte a zašlite správcom portálu. Texty, prosím, zasielajte v anglickom, francúzskom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku.

Doteraz s Pamäťou národa naviazali spoluprácu tieto inštitúcie:

-Colegium Bohemicum-Múzeum města Ústí nad Labem,ČR


-Český rozhlas, ČR


- Imperiálne vojenské múzeum, Anglicko


- Inštitút pre informovanie o zločinoch komunizmu, Švédsko


- Inštitút pre vyšetrovanie zločinov komunizmu v Rumunsku, Rumunsko


-Ministerstvo obrany Českej republiky, ČR


- Medzinárodná komisia pre vyhodnotenie zločinov sovietskej a nacistickej okupácie Litvy, Litva


- Múzeum okupácia Lotyšska, Lotyšsko


- Nadácia Brücke/Most , Nemecko


-Post Bellum, ČR


- Ústav pamäti národa, Slovensko


- Ústav pamäti národa, Poľsko


-Ústav pre súčasné dejiny Akadémie vied Českej republiky, ČR


-Ústav pre štúdium totalitných režimov, ČR


- Úrad spolkového zmocnenca pre dokumenty štátobezpečnostnej služby bývalej NDR (BStU), Nemecko


-Vojenský historický ústav Armády Českej republiky, ČR


- Židovské múzeum v Prahe, ČR


-Živá pamäť o.p.s. , ČR


- House of Terror Museum, Maďarsko


 Institue for Studies of the Recent Past, Bulharsko

 

Inštitúcie združené v Spoločenstve európskej pamäti podpisujú deklaráciu o spolupráci na portále Pamĕť národa, text deklarácie k stiahnutiu tu.

 

 

VSTUP DO E-BÁDATEĹNE

Login:Heslo:

Registrácia do e-bádateľne

Lost password?


VYSTAVIŤ AKO HOMEPAGE  | RSS  | KONTAKTY  |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum