cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

հաստատություն: Museum in Slany

Masarykovo náměstí 159
274 01   Slaný
Չեխիայի Հանրապետություն

http://muzeum.slansko.cz/

Մեր մասին

The Regional museum in Slaný was founded in 1885. It had changed its seat several times and since 1940 it is housed on the Masaryk square in Slaný. The Museum contains archeological, historical and ethnographical collections. Permanent exhibition presents the history of Slaný and its surrounding. Short-term exhibitions are located in other show-rooms. Since 2008 the Museum cooperates with Post Bellum on the recording of memories of significant local witnesses.

 


Ծրագրեր

ՄՏՆԵԼ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ

լոգին:Գաղտնաբառ:

Գրանցվել գիտահետազոտական սենյակում

Մոռացել եք գաղտնաբառը?


ՍԱՀՄԱՆԵԼ ՈՐՊԵՍ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԷՋ  | RSS  | ԿԱՊ  |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum