Fórum k pamětnickému portálu

Zde otevíráme prostor pro Vaší diskuzi. Kromě uvedených fór můžete ukládat své příspěvky k jednotlivým pamětníkům

Fórum k pamětnickému portálu - Diskuze mezi badateli - Konec 2. svštové války a pražské povstání

Komentáře, názory a příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat stanovisko institucí, které se na tomto pamětnickém portálu podílí. Vyhrazujeme si právo odstranit příspěvky do diskuze, které odporují pravidlům e-badatelny a dobrým mravům.

Konec 2. svštové války a pražské povstání

Toto fórum spravují: Lenka Kopřivová, Michal Šmíd, Mikuláš Kroupa, Ondřej Bratinka.

Nové téma Odpovědět

Stránka: 1

Autor Příspěvek
amatérský badatel
Registrován: ún 2011
Příspěvky: 7
Konec války a řádění Němců v Praze . My občané protektorátu jsme nebyli ve válečném stavu s mocnostmi bojujícími proti Německu a přes tuto skutečnost byly provedeny nálety, které neměly smysl. Proč byly bombardovány největší průmyslové podniky v Praze a Plzni na konci války. Tak na příklad ve Vysočanech na území Prahy 9 pouhých 45 dnů před koncem druhé světové války náletem bylo 369 mrtvých, 416 zraněných a jen ve Vysočanech bylo úplně zničeno 93 budov, 187 těžce a 1151 lehce poškozeno.
Na začátku roku 1945 již bylo všem jasné, že válka brzo skončí a že tisíciletá říše má před sebou týdny a dny. Obě válčící strany tvrdě bojovaly velice tvrdě. Němci budovali zákopy, zátarasy, vodní protipožární nádrže, v noci kontrolovali zatemnění nočního osvětlení a spoléhali se na zázračnou zbraň slibovanou Adolfem Hitlerem, která zvrátí púrůběh prohrávané války. Američané svými bombardovacími svazy téměř denně přelétávali území protektorátu, které zřídka bomardovali. 22. března 1945 / asi 40 dní před koncem války/ zaútočilo na Kralupy N./Vlt. 125 bombardovacích letadel typu B-24, které shazovaslo na město tříštivé bomby v osmi vlnách. Na město bylo shozeno 1136 bomb. Kralupy byly tímto zbytečným náletem bylo velice postiženo. Bylo zcela zničeno 117 domů a tisíc jich bylo poškozeno.Zahynulo celkem 245 osob z města, ale i z okolí, kteří tam pracovali, nebo chodili do škol.. Zahynul tam i můj kamarád Matějů.

1. května 1945 jsme se dozvěděli o smrti Adolfa Hitlera. Válka pokračovala bez jeho velení. Popravy pokračovaly i v Terezíně. N našem území byl zvýšený pohyb Německých vojsk
2 května byl dobyt Berlín. V Čechách na mnoha místech začalo povstání lidé začali vyvěšovat vlajky, obsazovali závody, radnice a Němci začínají prchat na západ k Američanům.
5 května začalo pražské povstání. Rozhlas začal i cizojazyčně vysílat výzvy k odporu, ke stavění barikád kterých byl v Praze postaveno 16O0. Ku Praze se valily německé tanky a obrněná vozidla .Bojovalo se hlavně o pražská nádraží a přístupové cesty do Prahy.
6.května se ku Praze přiblížily německé jednotky SS a tři tankové divize. Esesáci vraždí. V ulici Obětí 6. května vnikli do sklepu domu č.255 a postříleli tam 37 obyvatel z toho 10 malých dětí a 13 žen.
8.května boje vyvrcholily a Němci pronikli s tanky do vnitřní Prahy ostřelovali Staroměstskou radnici, kde shořelo mnoho cenného historického materiálu. Tato část budovy nebyla dosud obnovena. Na nádraží Praha střed bylo povražděno 47 lidí. Po válce jsem pracoval s Jiřím Holečkem, který stál také před popravčí četou. Zachránil se tím, že jako kuchař byl v kuchařském oblečení. Velitel popravčího komanda jej osvobodil protože potřeboval kuchaře aby po dobytí Masarykova nádraží jim vařil. Mezi popravenými nebyli jen bojovníci obrany nádraží, ale i zaměstnanci nádražní restaurace mladí číšníci a kuchaři, kteří pracovali v této velké restauraci a v podkrovních místnostech nádraží měli personální ubytování . Němci odvlékali rukojmí a stříleli po každém kdo se díval z oken.. Vlasovci se přidali k povstalcům. Říkalo se, že Prahu pomohli osvobodit hlavně oni.
9. května časně ráno do Prahy přijeli první ruské tanky Praha byla svobodná a poslední výstřel této války padl až 12 května 1945 v Milíně.
Vzpomínky posledního pamětníka revolučních událostí v Odolené Vodě a Postřižíně na konci 2. světové války pana Ing. Josefa Kroupy.

Z hlavní silnice u továrny Aero vedla silnice do Odolené Vody a tam v čase ustupující Německé armády se nacházela skupina mladých občanů z vesnice. Ranou do týla v příkopu bylo popraveno 9 občanů . Mnohokrát jsem se snažil od pamětníků o tomto činu získat nějaké informace , ale nikdy nic podstatného jsem se nedozvěděl. Přesné informace a písemné záznamy této doby jsem získal od pana ing. Josefa Kroupy, který je můj kamarád z mládí a posledním žijícím pamětníkem a účastníkem tragediích posledních dnů konce druhé světové války.
Asi 20 m od místa jejich pohřbení v rohu hřbitova se nacházel hromadný hrob Německých obětí civilistů..Ustupující Německá armáda ustupovala i s civilními Němci tak zvanými utečenci říkalo se jim národní hosté. Všichni prchali před Rusy.. Ruské jednotky kdesi před Klíčany prchající kolonu postřelovali dělostřelectvem oběti tohoto útoku byly pohřbeny tam, kde dnes nám tuto událost nepřipomíná nic. Tak se stalo, že během 2 dnů bylo zabito ustupující armádou 15 Čechů. a neznámý počet Německých uprchlíků civilistů
Sovětští zajatci spali mezi ustájeným dobytkem v obci Drasty. Bylo s nimi nelidsky zacházeno a byli v podvyživení a ve velice zuboženém stavu.
Italové byli degradovaní vojáci. Nosili uniformy italské armády, tzv. Badogliovci a Grazianovci. Badoglíovci byli nazýváni podle italského premiéra maršála Pietra Badoglia, který pomohl svrhnout Mussollinniho a přidat se na stranu spojenců. Na poslední chvíli se k ustupujícím Němcům přidal Grazianí. Ale Němci již Italům vůbec nedůvěřovali a zbytky těchto italských vojsk (Grazianovců, Badogliovců) nasazovali do pracovních táborů. Obě skupiny Italů byly nasazeny na výstavbu letištní plochy Vodochody Badogliovci byli převážně ubytováni v Postřižíně, ve velikých stanech, postavených na volných plochách mezi domy v obci. Byli beze zbraně, měli svoje velitelství a kuchyň. Grazianovci byli ubytováni převážně v sokolovně v Úžících. Byli jim ponechány zbraně, ale pouze symbolicky. Do práce na letiště jezdili na kolech přes Postřižín, přes rameno měli zbraň, kterou na letišti museli odložit a pracovali lopatami jako ti druzí. Ani této skupině italských vojáků již Němci nevěřili. Byli to degradovaní vojáci italské armády, organizovaní svými veliteli.Výše uvedení sovětští zajatci a tito Italové pracovali od konce roku 1944 do 4. května 1945 organizovaně pod dozorem Němců nepřetržitě na vybetonování letištní plochy . Moji rodiče měli v blízkosti dnešního letiště pole, říkalo se tam „Na provázku" a „Nad jámou". Na těchto polích jsem pracoval a mohl pozorovat pracovní ruch. Letiště nebylo oplocené, tak bylo možno se přiblížit ke staveništi
Odzbrojením německé posádky v Postřižíně dne 5. května 1945 se betonováni rázem zastavilo. Všichni vojáci a zajatci se okamžitě chtěli dostat domů. Ztratili rázem své velitele. skupinu italských vojáků odvezl z Postřižína německým nákladním automobilem pan Štěpán Novotný z Postřižína na hranice jižních Čech. Cituji pana Ing. Kopeckého pamětníka a kronikáře „Pro případ napadení sovětskými vojáky měli s sebou potvrzení našeho místního národního výboru, že se nezúčastnili žádných bojů, bydleli v naší obci a nebyli solidární s válkou proti SSSR“. Přes naše hranice se dostali v pořádku. Při přechodu z Rakouska do Itálie však byli v horách ostřelováni spojeneckými vojáky v domnění, že jde o prchající fašistické vojáky. Někteří z nich přišli o život, o čemž jsem se dozvěděl od Itala Pierra Novarese, s kterým jsem si dopisoval ještě v letech 1968 a 1969. Od této doby však neměl od něj žádnou zprávu. „Tento voják byl za války častým hostem naší rodiny", píše pan Ing. Kopecký ve své Postřižínské kronice. Někteří však neměli to štěstí vrátit se domů, protože zde koncem války padli. Jejich 6 obětí bylo pohřbeni na hřbitově v Odoleně Vodě. V pozdějších letech byly jejich pozůstatky převezeny do rodné Itálie.
Projíždějící a ustupující vojenské kolony se chovaly bojově. Vojáci na vozidlech ozbrojeni a při podezřelé osobě a zvláště ozbrojeným civilistovi stříleli Tak jako na příklad před zatáčkou v obci zastřelili místního krejčího pana Dvořáka v Postřižíně, který nebyl ozbrojen.


Odzbrojení německé posádky Jugoslávcem zvaným „Mirko.
Nikdo nevěděl odkud přišel vyzbrojen samopalem a dvěma pistolemi, nechal si nastoupit německé voják oznámil jim, že je konec války aby složili zbraně. Němci uposlechli, nastalo jakési bezvládí. Pražský rozhlas stále vysílal výzvy obyvatelstvu k povstání a svolával důstojníky na pomoc bojující Praze. V Postřižíně se rozhodli dopravit na pomoc Prahy důstojníka .
Cesta pana Kroupy do Prahy s důstojníkem.
Pan Jiří Zajíc byl před válkou aktivním důstojníkem Československé armády. Uposlechli jsme výzvu a ukořistěným vojenským automobilem spolu s panem Ptákem jeho příbuzným jsme se rozhodli je dopravit bojující Praze. Jiří Zajíc se vyznamenal v bójích o most „Barikádníků“ v Libni. Episoda pražském povstání na tomto místě byla zfilmována hovořilo se o hrdinovi důstojníkovi, který řídil bojové akce. Byl to právě on, který se ze skromnosti k této činnosti nehlásil. Auto řídil Míla Košťál a seděl s ním pan Vileta. My ostatní Josef Kroupa, jeho bratr Jiří Zajíc a švagr pan Pták jsme seděli na korbě. Cesta do Prahy byla bez problému. Oba barikádní bojovníky zanechali v Praze a těšili se, že se dostanou také bezpečně domů. Z Klecanského letiště neustále monitorovaly pozorovací letadla území okolo Prahy. Když jsme byli již téměř doma a přijeli jsme na křižovatku Odolená Voda – Maslovice – Vodochody, která byla obsazená Německými vojáky. Tam to začalo. Namířili na naše auto dělem. Dali rozkaz sestoupit s auta a ruce vzhůru.
Ve vypravování pokračuje pan Ing. Josef Kroupa: Tak jsme skočili z auta všichni dolů, Míla Košťál, který auto řídil, dostal pěstí do obličeje, hned mu tekla krev, samozřejmě nesměl se ani otřít. Vlezli do auta a zjistili tam německý dokumenty, celé od krve, německé zbraně, německé helmy, v německém vojenském automobilu - řekli, že jsme povstalci, a proto je nutné všechny postřílet...
A teď Vedli nás po křižovatce od shora až na místa, kde zabili devět vodolských-občanů a za námi v hlíně ležel bratr pana Oplta. Tam nás postavili mezi vodochodské a to mezi Václava Oplta a Vyhnálka. Vyhnálek měl raněnou ruku, měl ji obvázanou nějakou košilí, ostatní vodochoďáci měli již volno, ty vyslechli už před tím, jenom Václava Oplta týrali, protože měl rudou pásku. Ten pak stál vedle mne a musel mít také ruce nahoře jako my.
Zahnali nás do škarpy a naproti nám byly hromádky kamení, určené k opravě silnice. Němečtí vojáci měli zalíceno a čekali jen na rozkaz nás zastřelit.
Měli jsme ruce nahoře a neumíte si představit, když prší a máte ruce nahoře víc než hodinu, co je to za utrpení. A obličejem zabořen do hlíny sténal František Oplt, volal mámu, Václav Oplt stále opakoval, že je to jeho bratr a že by mu chtěl pomoc, ale jak se ozval, dostal ránu a nadávku bolševický pes. A navíc přišel jeden z vojáků k poraněnému bratrovi a aby ještě Václava Oplta podráždil, tak mu tyčí poranění ještě více rozdíral proto, aby nám nahnal ještě více strachu a hlavně, aby se Václavovi pomstil.
Protože pan Vyhnálek už nemohl vydržet to stání s rukama nad hlavou, tak mu povolili sednout, a jak jsme u něj stálí, tak z pana Výlety a Tomana strhli gumové kabáty a na pana Vyhnálka hodili .kabáty.
A jak jsem tak stál s rukama nahoře, jsem se začal pomalu smiřovat s tím, že je to konec mého života, že už nikoho z Postřižína neuvidím. Neumíte si představit, jak je vám v této chvíli každý tolik blízký, který trpí s vámi, jak jsou vám všichni milí...
Pak přišel německý důstojník a začal nás vyslýchat. „Podotýkám, že v této době tam devět lidí z Vodolky nebylo“. Odpovídal především pan Vyleta, který byl z nás nejstarší, a my jsme mlčeli. Vysvětloval důstojníkovi, že u nás .nastal stav bezvládí a my jsme se jeli podívat, co se děje. (To, že jsem vezli Českého oficíra do Prahy, to přirozeně neřekl). Ještě se ptali nás ostatních, jestli to tak bylo, my jsme souhlasili. Pak odstoupil stranou a povídá, že jsme všichni český a bolševický psi - a proto všechny zastřelit! Ale jen to dořekl, v tu ránu tam přiletěla nějaká "turbina", někdo vystřelil n raketu, letadlo také, ale protože letadlo vypadalo jako "hloubkař", tak začal nepředstavitelný chaos, l ten oficír, který se choval před námi tak povýšeně, skočil pod auto a ti vojáci, co nás hlídali, zalehli k hromádkám kamení a začali na sebe sypat ten šutr a každý koukal, jak zachránit sám sebe. A my zůstali stát...
V této době přijelo jedno nebo dvě nákladní auta od Vodolky. Na autech byli němečtí vojáci i civilisti, mezi nimi byl četník v uniformě, pan Kočárek, a oni nás chtěli do aut naložit. Ale my jsme se na auta nevešli, tak voják, co uměl slovensky a překládal německému důstojníkovi, nás kop do zadku a dal nám pokyn abychom šli...
Vydali jsme se k lesu, ale jít jsme nemohli, protože jsme byli prostydlí a prokřehlí. Připadal jsem si přesto jako znovu zrozený a všichni jsme čekali, kdy nám pošlou kulku do zad, Němci nasedali na auta a to vše se dávalo do pohybu...
Asi po dvanácté hodině téhož dne 6. května vyjelo několik vodochodských občanů autobusem pana Vyhnálka na Vodolku pro zbraně.

Pan Hrabal čte ze zápisků:,, Sotva přijeli autobusem na křižovatku vodochodská , tak z ničeho nic salva přímo do autobusu. Němci byli ve škarpě, proto je neviděli. V autobusu byli salvou Němců první ranění - pan Vyhnálek je postřelen do ruky a do boku. V autobuse by zraněný i František Oplt a Josef Kopáč. Jak se ten autobus ve škarpě zastavil, otevřely se dveře a lidé vy nervovaní, se dali na útěk. František Oplt, Josef Kopáč, František Menšík a Václav Stanislav byli postříleni."
Němci přišli rojnicí k autobusu a jediný, kdo měl u sebe zbraň, byl Václav Oplt, měl pistolku 6,35 v kaps.. A kromě toho měl na rukávě rudou pásku. A když Němci přišli k autobusu, vyhnali zbytek vodochodských ven a jeden Němec utrhl, u okna chromované trubky a každého s ní udeřil. Ruce nahoru, postavit se a kdo se otáčel, dostal znovu ránu. A protože se Václav Oplt otáčel po raněném bratrovi, dostal ránu znovu. Němec měl zvlášť na něho spadeno, protože měl rudou pásku na rukávu nadával mu, že je bolševik.
Němci se ptali, kdo je šofér. Tak ukázali na Václava Oplta . Tomu nařídili, aby to rozfoukal kotel, protože autobus byl poháněn na dřevoplyn, a když se tak stalo, přikázali mu, aby vycouval ze škarpy. Ten požadoval, aby zavřeli" dveře, aby je neutrhl. Sotva je zavřeli, vytáhl pistolku a odhodil ji z druhé strany do trávy. Tráva už byla vysoká, takže to nebylo vidět. Vycouval na silnici, znovu musel vystoupit a postavit se k ostatním. Pro šacovali je a nenašli u nikoho nic.
Osud ostatních, kteří přežili, byl nejistý. Výslech, bití, výhrůžky. Pan Hrabal pokračuje ve čtení:,, od Dolínku zněla střelba a kulky jim lítaly nad hlavou. Ještě si mysleli, že je nakonec postřílejí.“Veliké štěstí bylo, že od Prahy přijelo auto s německým důstojníkem, který byl, na štěstí pro zadržené, služebně na letišti v Klecanech a pana Vyhnálka a další lidi znal, protože jezdíval autobusem do Prahy. Ten zařídil, že je pustili. Opustili autobus, přešli silnici a pak se rozeběhli..domů.

.

O dvě hodiny později došlo k tragédii, jejímž výsledkem byla smrt devíti mužů, z nichž nejstaršímu Janu Prejzovi by bylo v říjnu čtyřicátého pátého roku 43 let a nejmladšímu Karlu Havlíčkovi v září téhož roku pouhých 19. Jak k jejich smrti došlo, na to vzpomíná přímá účastnice oné vraždy. Tehdy se jmenovala paní Schoenbauerová. Podle jejího vypravování se vytvořila skupina lidí, která se na základě výzvy četnického strážmistra vydala poskytnout pomoc raněným, jež měli ležet na poli u Velkého háje, přibližně v místech, kde je nyní nadjezd nad dálnicí. Nešli silnicí vedoucí z obce, ale lesem. Když z lesa vyšli, uviděli na poli ležet raněného. Byl to František Opi z Vodochod. Zatímco se věnovali raněnému, přijely od státní silnice dva motocykly se sajdkárou a na nich němečtí vojáci. Skupinu obklíčili, nařídili jim, aby dali ruce nahoru a nastalo vyšetřování. Opodál se nacházelo převrácené vojenské auto, a tak byli přesvědčeni, že to udělali právě tito lidé. I když jim bylo vysvětleno, že s tím nemají nic společného a že jsou tam jen proto, aby poskytli pomoc raněnému, nebylo to nic platné. Vojáci nařídili, aby si všichni klekli do příkopu a pak jednoho po druhém zastřelili ranou do týla. Paní Schoenbauerovou udeřil voják do ramene a rozkázal jí, aby šla domů. Teprve navečer, když se setmělo, vypravili se někteří občané s valníkem pro zavražděné. Vývoj dalších událostí popisuje pan Doležal:,, Postřílené jsme rozvezli do rodin a pak nastaly velké starosti. V prvé řadě bylo potřeba zhotovit mnoho rakví.. .Nikdo z pozůstalých nechtěl dát souhlas pohřbít zavražděné do společného hrobu. Nakonec se mi podařilo, s ohledem na budoucnost, prosadit společný hrob. Ze zajatých Němců pak byla vytvořena četa, kterou hlídali někteří chlapci s puškami, a Němci museli společný hrob vykopat. Když jsme je sváželi k pochování, několikrát jsme se museli schovat, protože obcí projížděly stále německé oddíly. Jezdili jsme s panským valníkem a na něm dvě - tři rakve. Pohřeb trval celý den, bylo to nejen vyčerpávající, ale i hrůzné." První část pohřbu proběhla 8.května, tedy ještě v době. revoluce, druhá část, podle dochované fotografie a smutečního oznámení, 10. května. Dne 20. května se o třetí hodině odpolední konala na hřbitově smuteční tryzna za zavražděné.
Ve společném hrobě jsou pochováni Josef Čermák, Václav Diviš, Ladislav Dobš, Jan Prejza, Josef Sarmutkin, Jaroslav Stanislav, Jiří Schoenbauer, občané Odoleny Vody, Karel Havlíček z Prahy, Jaroslav Švejda z Veliké Vsi, Josef Kopáč, František Menšík, František Oplt a Václav Stanislav z Vodochod a Václav Dvořák z Postřižína, který byl zastřelen projíždějícími německými vojáky před svým domem. Ladislav Ebert za hřbitovem se puškou pokusil střílet na průzkumné letadlo z Klecanského letiště, které monitorovalo pohyb vojsk kolem Prahy. Letec Ladislava Eberta zastřelil z letadla . Revoluce si ještě vyžádala další oběti našich občanů a 6 ti Italů, kteří byli pochováni v levém rohu hřbitova Na místě vraždy byly zabudovány dřevěné kříže, které byly později nahrazeny pomníčkem. Ten byl v důsledku výstavby dálnice přemístěn ke křižovatce ulic Květnová a Seifetova.
Dne 27 října roku 2.008 jako každý rok jsem s mojí sestrou a synovcem šel na hřbitov v Odolené Vodě uctít památku na zesnulé. Tak jako vždy jsem se zastavil u hrobu obětí konce 2 světové války a vyprávím o některých padlých, které jsem znal většina z nich byli mladí lidé o 2 roky starší než já. Poštěstilo se mi, že jsem se setkal se synem bývalého hrobníka pana Pokorného a nechal jsem si vyprávět jeho vzpomínky a otce. V pravém rohu hřbitova je pochováno větší množství Němců. Kteří se stali obětí ruské msty za zastřelení ruského důstojníka. Událost se přihodila takto“ Ruská armáda postupující na Prahu když již byl konec války se potkávala s Němci prchajícími z Prahy byli to odzbrojení vojáci, civilisté na nákladních automobilech. Jakýsi Němec z protijedoucího vozidla zastřelil Ruského důstojníka . Rusové to vyřešili tak, že těžkými zbraněmi rozstříleli 2 německé nákladní automobily obsazené civilními osobami i vojáky . Německých obětí bylo mnoho a v takovém stavu, že je nebylo možné ani spočítat. Oběti této události jsou pohřbeny v pravém rohu hřbitova . Toto místo by mělo být také pietně označeno, protože tuto historickou událost ji na těchto místech dnes nic nepřipomíná . Pozůstatky těchto mrtvých nebyly dosud exhumovány.

Na paměť těchto událostí napsal tehdejší farář Dr. Dlouhý v r.1945 brožurku s názvem Nezapomeneme.

TY ŠESTÝ KVĚTNE!
Ty šestý květne, dni bolesti a smutku,
jaký žal jsi nám všem připravil,
tys' naše srdce uved do zármutku,
o mnohou krásnou naděj jsi naši obec připravil.
My zdravíme Vás, naši drazí bratři, Vy padli jste pro Vlasti svobodu, o přijměte náš dík za oběť Vaší krve, kterou přinesli jste svému národu,
by opět svobodným byl
a volně, šťastně dýchal,
by zase v duchu Masaryka žil,
vždyť šest let bídně živořil a vzdychal.
Ač mrtvi jste, přec slyšíme Váš hlas, jímž Vaše srdce promlouvají k nám, by nikdy nedopustili jsme, by zas rozmetán byl svobody národa vzácný chrám.
My slibujeme Vám a přísaháme,
že na věky Váš čin bude v našich srdcích žít;
my o Vás budem vyprávět svým dětem
a Vaše jména se budou věčnou slávou stkvít.

Vzpomínky moji sestry Věry Jelenové. Květnové události v roce l945 jsem prožívala jako 9 ti. letá. Po vypuknutí Pražského povstání bylo v naší obci velice živo. Předčasně vzniklo a mobilizovalo Němce k odporu. Armády na východě začaly ustupovat. Naší obcí vedla hlavní státní silnice Praha Berlín. Obsazený rozhlas začal vysílat výzvy občanům aby stavěli barikády a znemožňovali průjezd Němcům kteří by mohli povstání potlačit. Výzvu uposlechli někteří občané ale hlavně pak pan Kolman, který se skupinou italských zajatců pokácel topoly v místě, kde postupující kolony nemohli projet. Velitel této bojové jednotky to řešil jako bojový odpor proti nim a rozhodl se obec potrestat. Vše se odehrávalo před našim i okny, před obchodem pana Cedrycha. Pan Cedrych byl jedinou osobou, která hovořila Německy. Velitelovo rozhodnutí bylo vzít rukojmí. / poznámka autora :“ vzít rukojmí ve válce se rovnalo vykonat nad nimi ortel smrti této revoluční době jsem žil v obci Věž u Havlíčkova Brodu tam při ústupu Němci z podobných důvodů vzali rukojmí kdesi za Havlíčkovým Brodem a v lesíku pod obcí byly nalezeni 4 občané ve vykopaných hrobech zastřeleni. /Toto místo jsem na vlastní oči viděl „/. Pan Cedrych měl pod bradou pistoli a takto s nim jeden z velitelů vojenské jednotky rozmlouval. Štěstím bylo, že na pomoc přišla pani Hanušová,, která byla snad Němka, nebo měla za manžela Němce ona velitele přesvědčila, že nikdo z vesnice to neudělal, že ona za to ručí a že překážku občané odstraní. Stalo se tak a občané si na čas oddychli.
amateur researcher
Registrován: čen 2017
Příspěvky: 77
jianbin0621
vans shoes
ferragamo shoes
coach outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
polo ralph lauren
ed hardy clothing
ralph lauren uk
ralph lauren polo
nike roshe one
oakley sunglasses
true religion jeans
hollister clothing
louis vuitton pas cher
true religion jeans
kobe 9
cheap jordans
coach outlet
reebok outlet store
true religion sale
oakley sunglasses
ralph lauren sale
ralph lauren polo
oakley sunglasses
nike air force 1
longchamp handbags
air max 90
kevin durant shoes
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
cheap nhl jerseys
nike shoes
michael kors outlet online
ralph lauren polo
christian louboutin uk
mulberry handbags
ferragamo outlet
burberry outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
nfl jersey wholesale
kate spade outlet
ralph lauren polo
louis vuitton handbags
rolex outlet
michael kors outlet online
prada handbags
oakley sunglasses
michael kors bags
cheap jordans
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet
giuseppe zanotti outlet
christian louboutin shoes
coach factory outlet
adidas outlet store
cheap jordan shoes
cheap jordans
cartier watches
swarovski crystal
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
louis vuitton
oakley sunglasses wholesale
nfl jerseys wholesale
mbt shoes
ray ban sunglasses
fitflops
michael kors wallets
nba jerseys
borse louis vuitton
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
los angeles lakers jerseys
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
christian louboutin outlet
tory burch outlet
coach factory outlet
pandora outlet
ugg boots
true religion jeans
adidas trainers
cheap jordans
michael kors outlet
rolex watches
oakley sunglasses
salomon shoes
kobe shoes
longchamp handbags
air max 90
kate spade handbags
mulberry sale
nike huarache
ray ban sunglasses
ferragamo shoes
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors
polo outlet
louis vuitton outlet
air max uk
adidas nmd runner
tory burch outlet
supra shoes
coach outlet clearance
louis vuitton outlet online
gucci outlet
tods outlet
herve leger outlet
converse shoes
prada sunglasses
pandora jewelry
coach outlet
louis vuitton
nike foamposite
puma outlet
michael kors handbags
swarovski outlet
mac cosmetics
ralph lauren polo
montblanc pens
swarovski crystal
polo ralph lauren
ferragamo outlet
christian louboutin outlet
jordan shoes
michael kors outlet
lacoste polo shirts
cheap mlb jerseys
coach outlet
adidas outlet
polo outlet
louis vuitton outlet
michael kors outlet
soccer shoes
soccer jerseys
chrome hearts outlet
pandora jewelry
yeezy boost 350
louis vuitton outlet
swarovski crystal
longchamp outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
mulberry handbags
canada goose outlet
cheap nba jerseys
adidas shoes
rolex watches for sale
polo ralph lauren
louis vuitton outlet clearance
michael kors outlet
lebron james shoes
longchamp outlet
juicy couture outlet
hollister clothing
canada goose outlet
ray ban sunglasses
futbol baratas
michael kors outlet
hermes birkin
coach outlet online
nike air max
ray ban sunglasses
ugg outlet
cheap nfl jerseys
cheap snapbacks
hollister clothing
swarovski jewelry
cartier outlet
ray ban sunglasses
fitflops shoes
cheap jerseys wholesale
coach outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
fitflops
michael kors outlet
cartier watches
nike store
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
longchamp handbags
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin outlet
polo outlet
mulberry handbags
nike free 5
coach factory outlet
pandora outlet
tory burch shoes
links of london
cartier outlet
true religion jeans
mulberry outlet
hollister uk
reebok trainers
ysl outlet
chrome hearts
nike trainers
coach outlet online
nike air max
kate spade handbags
fitflops sale
tory burch outlet
cheap jordans
prada outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
soccer jerseys
michael kors outlet
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
polo outlet
burberry outlet
basketball shoes
coach outlet online
ugg outlet
louis vuitton outlet
michael kors outlet
nike outlet store
nike store uk
football shirts
michael kors handbags
ferragamo shoes
ray ban sunglasses
polo shirts
coach outlet
nike huarache
omega watches
rolex watches
true religion outlet
louis vuitton outlet clearance
bottega veneta outlet
mont blanc pens
mlb jerseys wholesale
pandora jewelry
nike trainers
michael kors
cleveland cavaliers jersey
mcm outlet
ray bans
michael kors outlet clearance
coach outlet online
louis vuitton outlet
coach outlet online
air jordan 4
hollister clothing
nike roshe run
gucci outlet
michael kors outlet online
canada goose jackets
nike outlet
louis vuitton
coach outlet online
borse gucci
swarovski crystal
michael kors factory outlet
fitflops shoes
mbt shoes outlet
true religion jeans
coach outlet online
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ferragamo outlet
christian louboutin online
hollister clothing
pandora charms
louis vuitton handbags
true religion outlet
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
burberry outlet
adidas shoes
replica watches
tory burch outlet
christian louboutin outlet
longchamp outlet
longchamp
adidas uk
gucci outlet
oakley sunglasses
adidas nmd
oakley sunglasses
coach outlet online
coach outlet online
ralph lauren uk
new balance shoes
cheap ray bans
nike shoes
kate spade outlet
nike blazer pas cher
michael kors outlet
adidas wings
nfl jersey wholesale
ray bans
hermes belt
hermes outlet
polo outlet
birkenstock outlet
oakley sunglasses
lacoste soldes
jordan shoes
gucci outlet
asics
longchamp handbags
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
michael kors handbags
cheap nfl jerseys
michael kors
yeezy boost
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes bags
Basketball Shoes
pandora jewelry
michael kors outlet online
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
true religion outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet
louis vuitton outlet stores
christian louboutin shoes
ray-ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
thomas sabo
louis vuitton
michael kors
lebron james shoes
burberry outlet
true religion jeans
air max 1
birkenstock sandals
canada goose
michael kors outlet
oakley sunglasses
fitflops outlet
coach outlet online
louis vuitton outlet
rolex watches
coach outlet store online
kate spade outlet
oakley sunglasses
coach handbags
rolex watches
air max 90
mizuno running shoes
cazal sunglasses
polo outlet
coach outlet canada
oakley sunglasses
nike air max
instyler ionic styler
michael kors outlet
nike shoes
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach factory outlet
michael kors
coach outlet
ralph lauren pas cher
michael kors handbags
louis vuitton handbags
coach outlet
cartier watches
louis vuitton outlet
coach outlet
true religion uk
Nike Free shoes
nike shoes
nike roshe
coach outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
polo ralph lauren
mulberry bags
ecco shoes
gucci handbags
air max 90
air max uk
true religion jeans
marc jacobs outlet
fred perry polo shirts
adidas shoes
ralph lauren outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
rolex watches
coach outlet online
fitflops sale clearance
prada shoes
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
jordan shoes
nike air max 2015
mulberry bags
valentino outlet
true religion jeans
cheap snapbacks
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
kobe bryant shoes
tory burch outlet
true religion jeans
louis vuitton outlet stores
coach outlet
replica watches
ray ban sunglasses
rolex watches
amateur researcher
Registrován: Lis 2017
Příspěvky: 82
Open nike outlet the history nike outlet of nike free 5.0 the air jordan retro scroll, nike free shoes we see vans outlet the "Jingzhong serve the country," ralph lauren polo Yue Fei, hermes bags see the designer handbags "revitalization hilfiger outlet of prada outlet China" charlotte hornets jersey Sun oakley sunglasses Yat-sen, burberry uk see the adidas superstar "patriotic red michael kors purses sincere" hogan shoes outlet Zhang Xueliang, prada sunglasses see the michael kors australia "spared mcm bags no oakley effort to burberry handbags die indiana pacers after" polo ralph lauren Zhou hermes birkin Enlai; bcbg max azria The new balance store history babyliss of michael kors the marc jacobs handbags movement, iphone 5 cases tomorrow is the adidas neo "twelve .9" student roche run patriotic clothing websites movement nike air max sixty-eighth rolex replica anniversary. dre beats December michaelkors.com 9, 1935, utah jazz Peking nfl panthers students under tommy hilfiger online shop the leadership of nfl ravens the oakley Chinese kanye west shoes Communist cheap michael kors Party kate spade launched ua stephen curry the ralph lauren anti-Japanese national salvation hogan movement. The cleveland cavaliers jerseys student christian louboutin shoes movement set coach outlet online off pandora a national scale anti-Japanese national coach outlet salvation oakley prescription struggle, and promote michael kors outlet online sale the adidas sneakers establishment cheap true religion of red bottoms the new balance anti-Japanese swarovski national pandora jewellery united front, michaelkors.com so free running that the omega watches Chinese revolution ferragamo outlet to ferragamo shoes a cheap jerseys new climax. As puma outlet store the students coach factory outlet online see, tommy hilfiger outlet stores China mont blanc pens and nfl patriots Japan, nike mercurial vapor a strip coach black friday of christian louboutin water, mbt shoes outlet the the north face history ralph lauren factory store of nike tn requin had abercrombie a louboutin close coach factory outlet online contact levis outlet store with versace shoes outlet the swarovski jewelry story, the gafas oakley stormy sea, sent Tang to replica handbags the perseverance giuseppe zanotti of the work, nike air max Jianzhen nfl falcons East hardships, and nfl jaguars enhance nop jerseys the flat iron friendship between the Chinese air max 2014 and plein outlet Japanese salvatore ferragamo people; And coach outlet modern, shoes on sale left us michael kors purses is a very nfl vikings painful air max 95 page, nike free run the occhiali oakley Sino-Japanese War, michael kors "twenty-one", polo ralph lauren Shandong nfl texans issue, converse outlet "Jinan oakley outlet online tragedy" ralph lauren uk to philipp plein clothes modern, ray ban sunglasses Koizumi ferragamo visit hollister the birkenstock taschen outlet Yasukuni coach outlet Shrine new balance shoes event, hollister clothing store not coach bags to beats audio mention nike air max 2015 that barbour women jackets tragic hugo boss outlet eight ralph lauren years portland trail blazers of reebok shoes war , replica rolex We coach factory outlet online are nike air force hoping air jordans for peace and air jordan shoes development, michael kors outlet online and cheap ray ban we vibram shoes hope that nfl eagles Japan hollister online shop deutschland will also shoulder this adidas shoes responsibility asics gel and treat knicks jerseys it with lunette oakley pas cher a dsquared2 shoes heart soccer outlet online of nfl browns gratitude, long champ and we instyler ionic styler will coach purses not air max be milwaukee bucks able nfl titans to do so. timberland outlet International beats by dre issues, do not swarovski crystal let dansko shoes the rayban tragedy nfl dolphins repeat. longchamp handbags Northern rolex Song ecco women shoes Fan Zhongyan michael kors handbags said: "The huaraches first burberry bags outlet world worries burberry outlet and bcbg dresses worries, pandora after the minnesota timberwolves world louboutin outlet of music ray ban sbocco and music." hilfiger Ming and Qing reebok thinkers designer handbags Gu lacoste polos Yanzong jordan shoes also said: womens hoodies "the ray ban sunglasses outlet rise fidget spinner and fall of the nfl azcardinals world, cheap basketball shoes the cheap jerseys man is cheap oakley sunglasses responsible." nba jerseys A louboutin shoes country, adidas the community salvatore ferragamo has burberry sale a nfl bears sense of nfl cowboys responsibility, jordan release dates will polo outlet online With adidas.se a grateful polo ralph heart to face everything, true religion his michael kors bags life skechers and therefore wonderful. adidas.de Heard ray ban sunglasses the "full ray ban outlet of Jiang birkenstock outlet Hong," cheap nike shoes the nfl giants students can cheap jerseys feel ralph lauren outlet online the ray bans anti-gold star bos jersey Yue Fei snapped iphone 4s cases the nike.com battlefield, chrome hearts jewelry the ray ban wayfarer courage hollister of the roshe run mountains and prada handbags rivers nets jersey of heroic michael kors bags spirit supra shoes and loyalty ralph lauren outlet to tory burch sale serve the the north face country's oakley sunglasses lofty responsibility. cheap oakley I nike huarache believe that louboutin the depths nike roshe of nike outlet each replica watches student's soul are filled ed hardy clothing with heavy michael kors bags sense michael kors outlet online of kevin durant shoeskobe bryant shoes responsibility. calvin klein Thanksgiving coach outlet everywhere, kobe bryant jersey as relojes especiales a student, burberry outlet online to learn nba jerseys to be a juicy couture clothings man, learn michael kors outlet online sale to cheap glasses learn, learn to marc jacobs outlet fitness, nike air learn aesthetic, chi hair but also nike free shoes learn to be ray ban zonnebril grateful. the north face Thanksgiving stone island store for burberry handbags their students, thanks to watches their parents, thanks to their michael kors canada parents, thanks skechers to cheap jerseys the burberry school, nike mercurial thanks denver nuggets to burberry handbags the toronto raptors community, so armani clothing that cheap oakley sunglasses thanks to the country! The pandora Chinese nation puma is nike air daring baseball bats to free run be ralph lauren outlet responsible swarovski australia and birkenstock taschen deutschland grateful nike.dk to the mizuno running shoes nation. shop coach factory This jerseys from china is swarovski the fendi outlet online responsibility asics of mcm backpack outlet patriotism; roshe run "Who knows dsquared2 jeans the ray ban black friday grass philadelphia 76ers jersey heart, uhren reported three new balance Chunhui", michael kors bags "it is nfl chargers the responsibility of beats by dre patriotism, It cheap oakley sunglasses is barbour mens jackets hard coach factory outlet online to longchamp outlet imagine kate spade outlet that a nike air max 2014 person oakley sunglasses cheap who true religion outlet does nike max not ralph lauren have a nfl raiders sense of roshes responsibility russell westbrook jersey will timberland shoes have a nike.de strong true religion jeans women sense air jordan of nike air force Thanksgiving! Thanksgiving is oakley sunglasses outlet the greatest the north face outlet virtue north face backpacks of nike.se life, thomas sabo when scarpe hogan the sense of gratitude montre pas cher is You air max shoes are ralph lauren online all prada worthless, louboutins a north face grateful nike store heart mcm bags will michael kors v?skor make pistons jersey you fred perry shoes feel polo ralph lauren outlet online that ray ban sunglasses life suns jerseys is polo ralph lauren not michael kors handbags so mcm handbags bad, when coach outlet sale others ray ban in oakley black friday the most jordans for sale painful pandora rings time north face jackets to give tory burch shoes grace, washington wizards maybe help jimmy choo shoes people will use nfl chiefs a cheap michael kors lifetime nike online of nfl lions gratitude to bottega veneta reward you. swarovski In fact, fitflop thanksgiving is nfl broncos very simple, longchamp outlet with a nfl seahawks grateful soccer shoes heart to treat mcm outlet all the nfl 49ers things; givenchy bags outlet In fact, cheap oakley thanksgiving is very sac jerseys simple, a oakley sunglasses outlet sincere hollister co thank you, a ray mia jersey of thomas sabo uk sunshine smile cheap true religion than a wide prada outlet blue supra footwear sky! jimmy choo Life rare air max back woolrich outlet online stroke! oakley We are the pride converse chucks of nfl colts the motherland, and vans schuhe we are bottega the timberland boots pride softball bats of coach factory online the michael kors outlet online motherland. houston rockets We converse shoes are versace outlet the nfl rams pride of dallas mavericks jersey the timberland homme motherland. orlando magic We michael kors are the adidas shoes outlet pride lunette ray ban pas cher of celine handbags the new balance motherland. nfl packers We giuseppe shoes are the pride nfl bills of converse the nike air max motherland. barbour women jackets We coach factory outlet online are the pride longchamp of pandora bracelets the north face outlet motherland. New valentino shoes outlet age longchamp master. burberry outlet online Let polo ralph lauren outlet us use nfl jerseys a tommy hilfiger grateful burberry outlet online heart to nba jerseys take michael kors bags practical ralph lauren uk action true religion jeans outlet to tommy hilfiger serve nfl buccaneers our coach outlet great air max 90 mother oakley outlet - northface China! Thanks katespade outlet for the los angeles clippers motherland nike huaraches writing www.tommyhilfiger.nl 1000 words replica watches two longchamp black friday grateful heart, fake rolex thanks to nike air max you, with my nfl jets life, let me jerseys from china have gsw jerseys the courage north face pas cher to hermes outlet do my nfl redskins own nike outlet store ... chicago bulls Thanksgiving rayban sunglasses heart, michael kors outlet Thanks ray ban outlet to salomon schuhe the ralph lauren tracksuits fate, blooming, ray ban I will cherish ... burberry ... hollister kids orange memphis grizzlies light juicy couture like flowers michael kors purses in san antonio spurs the nfl steelers cold michael kors winter blooming, despite vans shoes the side of fred perry me, flying snow, gradually into my heart, jerseys from china a zapatillas nike peto. nfl bengals Thanks ralph lauren to barbour outlet the ray ban sunglasses grateful, ralph lauren shirts "the deceased longchamp taschen so" polo ralph lauren outlet life, nfl saints gave replica watches me this skechers womens shoes side of the nike roshe pure cheap eyeglasses land, barbour mens jackets gave burberry online shop me rayban the wholesale handbags heart baseball jerseys o
student
Registrován: Led 2018
Příspěvky: 10
Jsem nová a zajímám se o toto téma. Děkuji!

192.168.l.254
student
Registrován: ún 2018
Příspěvky: 1
avriq
student
Registrován: Dub 2018
Příspěvky: 2
http://dongamruou.vn/
http://dongamruou.vn/san-pham/chuoi-hot-kho/
http://dongamruou.vn/san-pham/ba-kich-tim/
http://dongamruou.vn/san-pham/nam-ngoc-cau-tuoi/
http://dongamruou.vn/san-pham/ha-thu-o-do/
http://dongamruou.vn/san-pham/cu-dinh-lang/
http://dongamruou.vn/san-pham/cay-dinh-lang/
http://dongamruou.vn/san-pham/nu-hoa-tam-that/
http://dongamruou.vn/san-pham/sam-cau-do/
http://dongamruou.vn/san-pham/sau-chit-tuoi/
http://dongamruou.vn/san-pham/dam-duong-hoac-kho/
http://dongamruou.vn/san-pham/bach-tat-le/
http://dongamruou.vn/san-pham/nhuc-thung-dung/
http://dongamruou.vn/san-pham/binh-thuy-tinh-ngam-ruou/
http://dongamruou.vn/san-pham/binh-ngam-ruou-han-quoc/
http://dongamruou.vn/san-pham/chum-sanh-ngam-ruou/
http://dongamruou.vn/san-pham/cu-dinh-lang-dieu-khac-nghe-thuat/
http://dongamruou.vn/san-pham/binh-thuy-tinh-phu-hoa/
student
Registrován: Bře 2018
Příspěvky: 1
Pune Escorts AgencyPune Escorts Agency


Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
ok
Registrován: Bře 2018
Příspěvky: 10
it services companies
ok
Registrován: Bře 2018
Příspěvky: 10
guitar licks
ok
Registrován: Bře 2018
Příspěvky: 10
cleaning services tampa
ok
Registrován: Bře 2018
Příspěvky: 10
vis laiton m5
ok
Registrován: Bře 2018
Příspěvky: 10
big storage
ok
Registrován: Bře 2018
Příspěvky: 10
kings cross escorts
ok
Registrován: Bře 2018
Příspěvky: 10
vein specialist called
ok
Registrován: Bře 2018
Příspěvky: 10
Canada Drugs
ok
Registrován: Bře 2018
Příspěvky: 10
app
ok
Registrován: Bře 2018
Příspěvky: 10
website

Nové téma Odpovědět

Stránka: 1

Fórum k pamětnickému portálu - Diskuze mezi badateli - Konec 2. svštové války a pražské povstání

Fórum k pamětnickému portálu je poháněno systémem UseBB 1 Forum Software