cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Listina období

Druhá svetová vojna 1939 - 1945 (6718)
7. 11. 1917 - October Revolution in Russia [en] (14) 20. 7. 1936 - 1. 9. 1939 - občianska vojna v Španielsku (10) 29. 9. 1938 - Mníchovská dohoda (503) 2. 10. 1938 - Poland's annexation of Teschen area [en] (41) 2.11.1938 - Prvá viedenská arbitráž (81) 2.11.1938 - Prvá viedenská arbitráž (26) 12. 3. 1938 - "Anschluss" Rakúska (30) 14. 3. 1939 – Vznik Slovenského štátu (129) 15. 3. 1939 - Nemecké obsadzovanie ČSR (557) 17. 11. 1939 – Zatvorenie českých vysokých škôl (84) 1. 9. 1939 - Vypuknutie 2. svetovej vojny (597) 17.9.1939 - Soviet invasion of Poland [en] (74) 1939 - 1941 - The first Soviet occupation of Galicia [en] (9) 28.10.194 - 23.4.1941 Greek- Italian war [en] (9) 1940 - 1941 - Deportations of Poles to USSR [en] (8) 1940 - Bitka o Francúzsko (63) 25. 11. 1940 - The Patria disaster [en] (9) 13. 8. – 31. 10. 1940 - Letecká bitka o Anglicko (41) 22. 6. 1941 - Operácia Barbarossa (194) 6.4. - 23.4.1941 Battle of Greece [en] (13) 21. 10 - 10. 12. 1941 - The Tobruk campaign [en] (36) 1941, August 27-28 - Mass murder of Jews in Kamianets Podolskyi [en] (2) 24. 11. 1941 - The first transport to the Theresienstadt [en] (23) 1941 - 1945 - Transporty do koncentračných táborov (443) 8.1. 1941 - 27.1. 1944 Blokáda Leningradu (7) 20. 6. 1942 - prezekuce a věznění studentů z Roudnice nad Labem [en] (11) 10. 6. 1942 – Vyhladenie Lidíc (42) 24. 10. 1942 - poprava 261 československých odbojářů v KT Mauthausen [en] (19) 27. 5. 1942 – Atentát na R. Hendricha (195) 3.9.1942 - 2.2.1943 Bitka o Stalingrad (8) 5. 7. 1943 - 5. 8. 1943 - Battle of Kursk [en] (3) 1943 - Conflict between Poles and Ukrainians in Eastern Galicia and Volhynia [en] (26) 8. 3. 1943 - Bitka pri Sokolove (35) 13. 7. 1943 - Vypálenie Českého Malína (38) 22.02.1943 Deportation of Jews from Macedonia and Thracia [en] (2) 3. - 6. 11. 1943 - Bitka o Kyjev (54) 9.03.1943 Saving the Bulgarian Jews from deportation [en] (2) 6. 6. 1944 - Začiatok operácie Overlord (22) 8. 9. – 1. 11. 1944 - Karpatsko-Dukelská operácia (246) 1944 - 1945 Bulgaria joins the Allied forces in the Second World War [en] (0) 1944-1945 Hungary at the end of the second world war [en] (23) 20. 6. - 29. 8. 1944 - Оperácia Bagration (12) 1944 - 1945 - Oslobodzovanie Československa (1107) 25.12.1944 - 13.2.1945 Bitka o Budapešť (6) 23.2.1944 - Začiatok deportácií Čečencov a Ingušov do stredoázijských republík ZSSR (5) 1. – 2. 1. 1944 - Boje o Bielu Cerekev (40) 17. 1. – 18. 5. 1944 - Bitka pri Monte Cassine (3) 29. 8. 1944 -apríl 1945 - Slovenské národné povstanie (200) 5. 10. 1944 – 9. 5. 1945 - obliehanie Dunkerque (98) 09.09.1944 - The coup d'état of the Motherland Front and the communists coming to power [en] (3) 1945 - Oslobodenie koncentračných táborov (284) 9 May 1945 - 11 May 1945 Battle of Milin [en] (4) 5. 5. 1945 - vypálení Javoříčka [en] (12) 1945 - 1947 - Odsun Nemcov z Poľska (30) 27. 1. 1945 – Oslobodenie koncentračného tábora Osvienčim (20) 18. 4. - 10. 5. 1945 - osvobození západní části ČSR americkou armádou [en] (92) 12.1.1945 - 13.2.1945 Visliansko-odrianska operácia (2) 8. 5. 1945 - End of WWII [en] (766) 13.-15.2.1945 Bombing of Dresden [en] (31) 5. – 9. 5. 1945 - Pražské povstanie (268) 18. 4. 1945 - Zákřovský masakr [en] (6)
Päťdesiate roky - 1948 - 1959 (3759)
1940-1950 - Сollectivization in Ukraine [en] (37) 25. 2. 1948 - Komunistický prevrat v ČSR (1922) 19. 6. – 23. 6. 1948 – Všesokolský slet (118) 8. 9. 1948 – Pohreb E. Beneša (48) 1948 - 1955 - Politické procesy v ére stalinizmu (608) 24. 2. 1949 – Vznik ČSM (24) 21. 6. 1949 – Poprava Heliodora Píku (19) 1949 - 1959 The communist labour camp in Belene [en] (1) 11. 12. 1949 – Tzv. čihošťský zázrak (6) 7.10.1949 - Creation of the German Democratic Republic [en] (0) 23. 2. 1949 - Začiatok kolektivizácie poľnohospodárstva (326) 13. – 14. 4. 1950 – Akcia K – násilná koncentrácia mužských reholníkov (62) 31. 5. – 8. 6. 1950 – Proces s Dr. Miladou Horákovou (44) 8. - 11. 10. 1950 - súdny proces proti rektorovi Stříteskému, Litomyšl (8) 2. 7. 1951 - Babický případ [en] (3) 20. 11. – 3. 12. 1952 – Proces s Rudolfom Slánským a jeho poprava (45) 30. 5. 1953 – 3. 6. 1953 – Menová reforma a následné občianske nepokoje (148) 17.6.1953 - Uprising of 1953 in East Germany [en] (3) 14. 3. 1953 – Úmrtie Klementa Gottwalda (28) 1956 - The April Plenum of BCP [en] (0) 22. – 29. 4. 1956 – II. zjazd československých spisovateľov (4) 23. 10. - 11. 11. 1956 - Maďarské povstanie v roku 1956 (53) 5.1.1957 - Znovuobnovenie Čečensko-Ingušskej ASSR, povolenie návratov Čečencov do vlasti (4) 1959 - 1962 The labour camp nearby Lovech [en] (0) 9. 5. 1960 - Amnestia politických väzň (248)
Pred spustením železnej opony - 1946 - 1949 (920)
1944 - 1953 The Partisan war in Lithuania [en] (1) 1944 - 1949 Grécka občianska vojna (53) 1944 - 1947 - Population Transfers from the Ukrainian - Polish Borderlands [en] (10) 1945 - 1948 - First renewal of Junák [en] (135) 30. 5. 1945 – 29. 10. 1946 - Odsun Nemcov z ČSR (445) 29. 6. 1945 – Odstúpenie Podkarpatskej Rusi Sovietskemu zväzu (37) 1945 - 1946 - Presídľovanie Poliakov na "Znovuzískané územie" (12) 26. 5. 1946 – Posledné „slobodné“ parlamentné voľby v ČSR (64) 1946 - Expell of ethnic Germans from Hungary [en] (0) 10. 7. 1946 – Zmluva so ZSSR o opcii Volyňských Čechov (105) 23.12.1947 - Mass Nationalization of industrial and other property in Bulgaria [en] (1) 1947 - Jamboree in France [en] (7) 1948 – Akcia DI (Dôverné – Izrael) (22) Prvá arabsko-izraelská vojna (28)
Šesťdesiate roky - 1960 - 1969 (1871)
13.8.1961 - Building of the Berlin Wall [en] (4) 9. 5. 1962 – Rozsiahla amnestia (17) 22. 8. 1963 –Začiatok súdnych rehabilitácií (16) 31. 10. 1967 – Spontánna demonštrácia študentov v Prahe (6) 27. – 29. 6. 1967 - IV. zjazd čs. spisovateľov (10) 1968 - 1970 - Second renewal of Junák [en] (122) 5. 4. 1968 – Založenie KAN (Klub angažovaných nestranníkov) (21) 5. 1. - 21. 8. 1968 - Pražská jar (415) 22. 8. 1968 – Mimoriadny tzv. Vysočanský zjazd KSČ (12) 21. 8. 1968 - Invázia vojsk Varšavskej zmluvy (989) 19. – 21. 11. 1968 – Štrajk študentov a ďalšie prejavy občianskeho odporu (26) 17. 4. 1969 – Odstúpenie A. Dubčeka, začiatok tzv. normalizácie (129) 16. 1. 1969 – Upálenie Jana Palacha (64) 18. - 21. 8. 1969 – Masové demonštrácie proti sovietskej okupácii (40)
Sedemdesiate roky - 1970 - 1979 (322)
21. – 28. 3. 1969 – Pepokoje súvisiace s oslavou víťazstva hokejistov (18) 1976 – Proces so skupinou Plastic people (27) 28. 1. 1977 - Tzv. Anticharta (42) 1. 1. 1977 - Prehlásenie Charty 77 (212) 24. 4. 1978 – Vznik VONS (23)
Osemdesiate roky - 1980 - 1989 (1185)
1979 - 1989 - Sovětská invaze do Afghánistánu [en] (1) 21. 8. 1988 – 17. 11. 1989 – Pouličné manifestácie proti vláde KSČ (77) 1989 - Pád železnej opony (352) 16. 12. 1989 - 24-25. 12. 1989 - Rumunská revolúcia (6) 9.11.1989 - The fall of the Berlin Wall [en] (9) 17. 11. - 29. 12. 1989 - Sametová revolúcia v Československu (609) 29. 6. 1989 – Zverejnenie manifestu Niekoľko viet (54) 10.11.1989 - The Transition from communism to democracy in Bulgaria [en] (3) 17. 11. 1989 – Demonštrácie na Národnej triede (66) 1989 - Transition in Hungary [en] (8)
Deväťdesiate roky - 1990... (134)
1989 - Third renewal of Junák [en] (101) 1990 - 1991 - Odsun sovětských vojsk z Československa [en] (12) 3.10.1990 - Reunification of Germany [en] (2) 2. 3. - 21. 7. 1992 - Konflikt v Podněstří [en] (1) 1994 - 1996 - Prvá čečenská vojna (6) 1999 - 2009 - Druhá čečenská vojna (5) 24. 3. – 10. 6. 1999 - NATO bombing of Yugoslavia [en] (7)

VSTUP DO E-BÁDATEĹNE

Login:Heslo:

Registrácia do e-bádateľne

Lost password?


VYSTAVIŤ AKO HOMEPAGE  | RSS  | KONTAKTY  |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum