cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Seznam epoch

První světová válka 1914 - 1918 (18)
Arménská genocida (2) 1. - 2. 7. 1917 - bitva u Zborova (1) 7. 11. 1917 - Říjnová revoluce v Rusku (15)
Druhá světová válka 1939 - 1945 (6850)
20. 7. 1936 - 1. 9. 1939 - občanská válka ve Španělsku (10) 12. 3. 1938 - "Anschluss" Rakouska (32) 2. 10. 1938 - Polský zábor Těšínska (43) 2.11.1938 - První vídeňská arbitráž (27) 2. 11. 1938 - První vídeňská arbitráž (maďarský zábor Podkarpatské Rusi a jižního Slovenska) (81) 29. 9. 1938 - Mnichovská dohoda (512) 15. 3. 1939 - Německé obsazování ČSR (574) 17. 11. 1939 – Zavření českých vysokých škol (86) 1. 9. 1939 - Vypuknutí 2. světové války (610) 1939 - 1941 - První sovětská okupace Haliče (9) 14. 3. 1939 – Vznik Slovenského státu (133) 17.9.1939 - Sovětská invaze do Polska (76) 28.10.1940 - 23.4.1941 Řecko-italská válka (9) 1940 - 1941 - Deportace Poláků do Sovětského svazu (8) 1940 - Bitva o Francii (63) 13. 8. – 31. 10. 1940 - Letecká bitva o Anglii (41) 25. 11. 1940 - Potopení lodi Patria (9) 8.1. 1941 - 27.1. 1944 Obležení Leningradu (7) 21. 10 - 10. 12. 1941 – Boje u Tobruku (36) 24. 11. 1941 – První transport do ghetta Terezín (23) 6.4. - 23.4.1941 Německá invaze do Řecka (13) 1941 - 1945 - Transporty do koncentračních táborů (456) 27. - 28. 8. 1941 - Masakr židů v Kamenci Podolském (3) 22. 6. 1941 – Operace Barbarossa - napadení SSSR Německem (196) 24. 10. 1942 - poprava 261 československých odbojářů v KT Mauthausen (19) 3.9.1942 - 2.2.1943 Bitva u Stalingradu (8) 20. 6. 1942 - perzekuce a věznění studentů z Roudnice nad Labem (11) 27. 5. 1942 – Atentát na R. Heydricha (201) 10. 6. 1942 – Vyhlazení Lidic (42) 3. - 6. 11. 1943 - Bitva o Kyjev (54) 9.3.1943 Záchrana bulharských Židů před deportací (2) 8. 3. 1943 - Bitva o Sokolovo (35) 1943 - Konflikt mezi Poláky a Ukrajinci ve Východní Haliči a na Volyni (27) 5. 7. 1943 - 5. 8. 1943 - Bitva u Kurska (3) 13. 7. 1943 - Vypálení Českého Malína (38) 22.2.1943- Deportace Židů z Makedonie a Thrákie (3) 20. 6. - 29. 8. 1944 - Оperace Bagration (12) 1944-1945 Maďarsko na konci druhé světové války (25) 1944 - 1945 - Osvobozování Československa (1134) 6. 6. 1944 – Zahájení operace Overlord (22) 1944 - 1945 Připojení Bulharska ke Spojencům (0) 1. – 2. 1. 1944 - Boje o Bílou Cerekev (40) 29. 8. 1944 - duben 1945 - Slovenské národní povstání (202) 25.12. 1944 - 13.2. 1945 Bitva o Budapešť (6) 5. 10. 1944 – 9. 5. 1945 - obléhání Dunkerque (98) 9.9.1944 - Převrat Vlastenecké fronty a nástup komunistů k moci v Bulharsku (3) 23.2.1944 - Deportace Čečenců a Ingušů do středoasijských republik SSSR (5) 8. 9. – 1. 11. 1944 - Karpatsko-Dukelská operace (247) 17. 1. - 18. 5. 1944 - Bitva o Monte Cassino (3) 5. 5. 1945 - vypálení Javoříčka (12) 18. 4. 1945 - Zákřovský masakr (7) 9. 5. - 11. 5. 1945 - Milín, poslední bojová střetnutí Druhé světové války na území Evropy (4) 18. 4. - 10. 5. 1945 - osvobození západní části ČSR americkou armádou (93) 12.1.1945 - 13.2.1945 Viselsko-oderská operace (2) 1945 - 1947 Odsun Němců z bývalých německých východních oblastí (33) 27. 1. 1945 - Osvobození koncentračního tábora Osvětim (20) 5. – 9. 5. 1945 - Pražské povstání (272) 1945 - Osvobození koncentračních táborů (289) 13.-15.2.1945 Bombardování Drážďan (32) 8. 5. 1945 - Konec druhé světové války (789)
Padesátá léta - 1948 - 1959 (3850)
1940-1950 - Kolektivizace na Ukrajině (38) 19. 6. – 23. 6. 1948 – Všesokolský slet (120) 8. 9. 1948 – Pohřeb E. Beneše (48) 1948 - 1955 - Politické procesy v éře stalinismu (621) 25. 2. 1948 - Komunistický převrat v ČSR (1962) 21. 6. 1949 – Poprava Heliodora Píky (19) 11. 12. 1949 – Tzv. čihošťský zázrak (6) 23. 2. 1949 - Počátek kolektivizace zemědělství (342) 24. 2. 1949 – Vznik Československého svazu mládeže (25) 1949 - 1959 Komunistický pracovní tábor v Belene (1) 7.10.1949 - vznik Německé demokratické republiky (0) 31. 5. – 8. 6. 1950 – Proces s Dr. Miladou Horákovou (44) 13. – 14. 4. 1950 – Akce K – násilná koncentrace mužských řeholníků (65) 8. - 11. 10. 1950 Soudní proces proti rektoru Stříteskému, Litomyšl (8) 2. 7. 1951 - Babický případ (3) 20. 11. – 3. 12. 1952 – Proces s Rudolfem Slánským a jeho poprava (45) 14. 3. 1953 – Úmrtí Klementa Gottwalda (29) 17.6.1953 - povstání v Německé demokratické republice (3) 30. 5. 1953 – 3. 6. 1953 – Měnová reforma a následné občanské nepokoje (157) 23. 10. - 11. 11. 1956 - Maďarské povstání v roce 1956 (54) 1956 - Dubnový sjezd BKP v Bulharsku (0) 22. – 29. 4. 1956 – II. sjezd československých spisovatelů (4) 5.1.1957 - Znovuobnovení Čečensko-Ingušské ASSR, povolení návratů Čečenců do vlasti (4) 1959 - 1962 Komunistický pracovní tábor u města Loveč (0) 9. 5. 1960 - Amnestie politických vězňů (252)
Před spuštěním železné opony - 1946 - 1949 (939)
1944 - 1947 - Přesuny obyvatelstva mezi Polskem a Ukrajinou (11) 1944 - 1953 Partyzánská válka v Litvě (1) 1944 - 1949 Řecká občanská válka (54) 30. 5. 1945 – 29. 10. 1946 - Odsun Němců z ČSR (453) 29. 6. 1945 – Odstoupení Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu (37) 1945 - 1946 Přesídlování Poláků na "Znovuzískané území" (12) 1945 - 1948 - První obnova Junáka (135) 26. 5. 1946 – Poslední „svobodné“ parlamentní volby v ČSR (65) 1946 - Odsun etnických Němců z Maďarska (0) 10. 7. 1946 – Smlouva se SSSR o opci volyňských Čechů (106) 23.12.1947 - Masové znárodnění průmyslu a dalšího soukromého majetku v Bulharsku (1) 1947 - Jamboree ve Francii (7) 1948 - 1949 - První arabsko- izraelská válka (35) 1948 – Akce DI (Důvěrné – Izrael) (22)
Šedesátá léta - 1960 - 1969 (1941)
13.8.1961 - stavba Berlínské zdi (5) 9. 5. 1962 – Rozsáhlá amnestie (17) 22. 8. 1963 – Počátek soudních rehabilitací (16) 27. – 29. 6. 1967 - IV. sjezd československých spisovatelů (10) 31. 10. 1967 – Spontánní demonstrace studentů v Praze (6) 19. – 21. 11. 1968 – Stávka studentů a další projevy občanského odporu (27) 1968 - 1970 - Druhá obnova Junáka (123) 5. 4. 1968 – Založení KAN (Klub angažovaných nestraníků) (22) 5. 1. - 21. 8. 1968 - Pražské jaro (432) 22. 8. 1968 – Mimořádný tzv. Vysočanský sjezd KSČ (12) 21. 8. 1968 - Invaze vojsk Varšavské smlouvy (1032) 17. 4. 1969 – Odstoupení A. Dubčeka, počátek tzv. normalizace (131) 16. 1. 1969 – Upálení Jana Palacha (66) 18. - 21. 8. 1969 – Masové demonstrace proti sovětské okupaci (42)
Sedmdesátá léta - 1970 - 1979 (327)
21. – 28. 3. 1969 – Nepokoje související s oslavou vítězství hokejistů (19) 1976 – Proces se skupinou Plastic people (28) 1. 1. 1977 - Prohlášení Charty 77 (214) 28. 1. 1977 - Tzv. Anticharta (43) 24. 4. 1978 – Vznik VONS (23)
Osmdesátá léta - 1980 - 1989 (1235)
1979 - 1989 - Sovětská invaze do Afghánistánu (1) 21. 8. 1988 – 17. 11. 1989 – Pouliční manifestace proti vládě KSČ (81) 17. 11. - 29. 12. 1989 - Sametová revoluce v Československu (631) 16. 12. 1989 - 24-25. 12. 1989 - Rumunská revoluce (6) 9.11.1989 - Pád Berlínské zdi (9) 17. 11. 1989 – Demonstrace na Národní třídě (68) 10.11.1989 - Přechod Bulharska k demokracii (3) 29. 6. 1989 – Zveřejnění manifestu Několik vět (58) 1989 - Politické změny v Maďarsku (8) 1989 - Pád železné opony (370)
Devadesátá léta - 1990... (134)
1989 - Třetí obnova Junáka (101) 1990 - 1991 - Odsun sovětských vojsk z Československa (12) 3.10.1990 - znovusjednocení Německa (2) 2. 3. - 21. 7. 1992 - Konflikt v Podněstří (1) 1994 - 1996 - První čečenská válka (6) 1999 - 2009 - Druhá čečenská válka (5) 24. 3. – 10. 6. 1999 - Bombardování Svazové republiky Jugoslávie silami NATO (Operation Allied Force) (7)

VSTUP DO E-BADATELNY

Login:Heslo:

Registrace do e-badatelny

Ztracené heslo?


NASTAVIT JAKO HOMEPAGE  | RSS  | KONTAKTY  |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum