cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Seznam epoch

Druhá světová válka 1939 - 1945 (6057)
7. 11. 1917 - Říjnová revoluce v Rusku (12) 20. 7. 1936 - 1. 9. 1939 - občanská válka ve Španělsku (9) 2. 11. 1938 - První vídeňská arbitráž (maďarský zábor Podkarpatské Rusi a jižního Slovenska) (74) 29. 9. 1938 - Mnichovská dohoda (450) 12. 3. 1938 - "Anschluss" Rakouska (28) 2. 10. 1938 - Polský zábor Těšínska (40) 2.11.1938 - První vídeňská arbitráž (22) 1939 - 1941 - První sovětská okupace Haliče (9) 14. 3. 1939 – Vznik Slovenského státu (115) 15. 3. 1939 - Německé obsazování ČSR (492) 17.9.1939 - Sovětská invaze do Polska (69) 17. 11. 1939 – Zavření českých vysokých škol (77) 1. 9. 1939 - Vypuknutí 2. světové války (544) 28.10.1940 - 23.4.1941 Řecko-italská válka (7) 25. 11. 1940 - Potopení lodi Patria (9) 1940 - Bitva o Francii (63) 13. 8. – 31. 10. 1940 - Letecká bitva o Anglii (39) 1940 - 1941 - Deportace Poláků do Sovětského svazu (8) 22. 6. 1941 – Operace Barbarossa - napadení SSSR Německem (192) 27. - 28. 8. 1941 - Masakr židů v Kamenci Podolském (2) 21. 10 - 10. 12. 1941 – Boje u Tobruku (36) 6.4. - 23.4.1941 Německá invaze do Řecka (10) 24. 11. 1941 – První transport do ghetta Terezín (22) 1941 - 1945 - Transporty do koncentračních táborů (393) 8.1. 1941 - 27.1. 1944 Obležení Leningradu (7) 20. 6. 1942 - perzekuce a věznění studentů z Roudnice nad Labem (11) 10. 6. 1942 – Vyhlazení Lidic (38) 3.9.1942 - 2.2.1943 Bitva u Stalingradu (8) 24. 10. 1942 - poprava 261 československých odbojářů v KT Mauthausen (18) 27. 5. 1942 – Atentát na R. Heydricha (176) 1943 - Konflikt mezi Poláky a Ukrajinci ve Východní Haliči a na Volyni (24) 13. 7. 1943 - Vypálení Českého Malína (33) 22.2.1943- Deportace Židů z Makedonie a Thrákie (1) 3. - 6. 11. 1943 - Bitva o Kyjev (54) 8. 3. 1943 - Bitva o Sokolovo (35) 9.3.1943 Záchrana bulharských Židů před deportací (1) 5. 7. 1943 - 5. 8. 1943 - Bitva u Kurska (3) 5. 10. 1944 – 9. 5. 1945 - obléhání Dunkerque (95) 8. 9. – 1. 11. 1944 - Karpatsko-Dukelská operace (244) 29. 8. 1944 - duben 1945 - Slovenské národní povstání (162) 9.9.1944 - Převrat Vlastenecké fronty a nástup komunistů k moci v Bulharsku (3) 20. 6. - 29. 8. 1944 - Оperace Bagration (12) 1944 - 1945 - Osvobozování Československa (992) 23.2.1944 - Deportace Čečenců a Ingušů do středoasijských republik SSSR (5) 1944-1945 Maďarsko na konci druhé světové války (15) 25.12. 1944 - 13.2. 1945 Bitva o Budapešť (4) 17. 1. - 18. 5. 1944 - Bitva o Monte Cassino (3) 1. – 2. 1. 1944 - Boje o Bílou Cerekev (40) 6. 6. 1944 – Zahájení operace Overlord (22) 1944 - 1945 Připojení Bulharska ke Spojencům (0) 9. 5. - 11. 5. 1945 - Milín, poslední bojová střetnutí Druhé světové války na území Evropy (4) 27. 1. 1945 - Osvobození koncentračního tábora Osvětim (19) 18. 4. 1945 - Zákřovský masakr (6) 1945 - 1947 Odsun Němců z bývalých německých východních oblastí (25) 5. – 9. 5. 1945 - Pražské povstání (234) 12.1.1945 - 13.2.1945 Viselsko-oderská operace (1) 18. 4. - 10. 5. 1945 - osvobození západní části ČSR americkou armádou (82) 13.-15.2.1945 Bombardování Drážďan (28) 5. 5. 1945 - vypálení Javoříčka (12) 1945 - Osvobození koncentračních táborů (265) 8. 5. 1945 - Konec druhé světové války (653)
Padesátá léta - 1948 - 1959 (3271)
1940-1950 - Kolektivizace na Ukrajině (32) 25. 2. 1948 - Komunistický převrat v ČSR (1670) 1948 - 1955 - Politické procesy v éře stalinismu (551) 19. 6. – 23. 6. 1948 – Všesokolský slet (106) 8. 9. 1948 – Pohřeb E. Beneše (44) 11. 12. 1949 – Tzv. čihošťský zázrak (6) 1949 - 1959 Komunistický pracovní tábor v Belene (1) 23. 2. 1949 - Počátek kolektivizace zemědělství (255) 24. 2. 1949 – Vznik Československého svazu mládeže (22) 21. 6. 1949 – Poprava Heliodora Píky (18) 7.10.1949 - vznik Německé demokratické republiky (0) 8. - 11. 10. 1950 Soudní proces proti rektoru Stříteskému, Litomyšl (8) 13. – 14. 4. 1950 – Akce K – násilná koncentrace mužských řeholníků (58) 31. 5. – 8. 6. 1950 – Proces s Dr. Miladou Horákovou (43) 2. 7. 1951 - Babický případ (3) 20. 11. – 3. 12. 1952 – Proces s Rudolfem Slánským a jeho poprava (36) 14. 3. 1953 – Úmrtí Klementa Gottwalda (22) 30. 5. 1953 – 3. 6. 1953 – Měnová reforma a následné občanské nepokoje (118) 17.6.1953 - povstání v Německé demokratické republice (3) 23. 10. - 11. 11. 1956 - Maďarské povstání v roce 1956 (42) 1956 - Dubnový sjezd BKP v Bulharsku (0) 22. – 29. 4. 1956 – II. sjezd československých spisovatelů (3) 5.1.1957 - Znovuobnovení Čečensko-Ingušské ASSR, povolení návratů Čečenců do vlasti (4) 1959 - 1962 Komunistický pracovní tábor u města Loveč (0) 9. 5. 1960 - Amnestie politických vězňů (226)
Před spuštěním železné opony - 1946 - 1949 (829)
1944 - 1953 Partyzánská válka v Litvě (1) 1944 - 1947 - Přesuny obyvatelstva mezi Polskem a Ukrajinou (8) 1944 - 1949 Řecká občanská válka (47) 1945 - 1948 - První obnova Junáka (125) 29. 6. 1945 – Odstoupení Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu (35) 1945 - 1946 Přesídlování Poláků na "Znovuzískané území" (12) 30. 5. 1945 – 29. 10. 1946 - Odsun Němců z ČSR (397) 26. 5. 1946 – Poslední „svobodné“ parlamentní volby v ČSR (55) 10. 7. 1946 – Smlouva se SSSR o opci volyňských Čechů (101) 1946 - Odsun etnických Němců z Maďarska (0) 1947 - Jamboree ve Francii (7) 23.12.1947 - Masové znárodnění průmyslu a dalšího soukromého majetku v Bulharsku (1) 1948 – Akce DI (Důvěrné – Izrael) (20) 1948 - 1949 - První arabsko- izraelská válka (20)
Šedesátá léta - 1960 - 1969 (1511)
13.8.1961 - stavba Berlínské zdi (4) 9. 5. 1962 – Rozsáhlá amnestie (16) 22. 8. 1963 – Počátek soudních rehabilitací (14) 27. – 29. 6. 1967 - IV. sjezd československých spisovatelů (10) 31. 10. 1967 – Spontánní demonstrace studentů v Praze (6) 22. 8. 1968 – Mimořádný tzv. Vysočanský sjezd KSČ (11) 5. 1. - 21. 8. 1968 - Pražské jaro (335) 19. – 21. 11. 1968 – Stávka studentů a další projevy občanského odporu (21) 21. 8. 1968 - Invaze vojsk Varšavské smlouvy (778) 1968 - 1970 - Druhá obnova Junáka (111) 5. 4. 1968 – Založení KAN (Klub angažovaných nestraníků) (19) 17. 4. 1969 – Odstoupení A. Dubčeka, počátek tzv. normalizace (99) 16. 1. 1969 – Upálení Jana Palacha (51) 18. - 21. 8. 1969 – Masové demonstrace proti sovětské okupaci (36)
Sedmdesátá léta - 1970 - 1979 (270)
21. – 28. 3. 1969 – Nepokoje související s oslavou vítězství hokejistů (18) 1976 – Proces se skupinou Plastic people (21) 1. 1. 1977 - Prohlášení Charty 77 (180) 28. 1. 1977 - Tzv. Anticharta (31) 24. 4. 1978 – Vznik VONS (20)
Osmdesátá léta - 1980 - 1989 (966)
1979 - 1989 - Sovětská invaze do Afghánistánu (1) 21. 8. 1988 – 17. 11. 1989 – Pouliční manifestace proti vládě KSČ (63) 10.11.1989 - Přechod Bulharska k demokracii (3) 29. 6. 1989 – Zveřejnění manifestu Několik vět (41) 1989 - Politické změny v Maďarsku (8) 1989 - Pád železné opony (300) 16. 12. 1989 - 24-25. 12. 1989 - Rumunská revoluce (4) 9.11.1989 - Pád Berlínské zdi (7) 17. 11. - 29. 12. 1989 - Sametová revoluce v Československu (484) 17. 11. 1989 – Demonstrace na Národní třídě (55)
Devadesátá léta - 1990... (122)
1989 - Třetí obnova Junáka (95) 3.10.1990 - znovusjednocení Německa (2) 1990 - 1991 - Odsun sovětských vojsk z Československa (9) 2. 3. - 21. 7. 1992 - Konflikt v Podněstří (1) 1994 - 1996 - První čečenská válka (6) 1999 - 2009 - Druhá čečenská válka (5) 24. 3. – 10. 6. 1999 - Bombardování Svazové republiky Jugoslávie silami NATO (Operation Allied Force) (4)

VSTUP DO E-BADATELNY

Login:Heslo:

Registrace do e-badatelny

Ztracené heslo?


NASTAVIT JAKO HOMEPAGE  | RSS  | KONTAKTY  |  (c) 2000 - 2017 Post Bellum